De rätta verktygen

 

Behöver du ett CRM-system som snabbt blir en del av vardagen i säljteamet, så finns det goda skäl att välja vårt. webCRM ger ditt säljteam tillgång till de grundläggande CRM-verktygen, men systemet innebär också nya möjligheter inom andra områden, som kundservice, marknadsföring och analys.

Välj område

Kundservice/Försäljning

Få full insyn i uppgifter och kontaker

Med webCRM glömmer du aldrig mer att följa upp. Det kommer ingen annan av dina kollegor heller göra. webCRM samlar nämligen alla viktiga arbetsuppgifter på startsidan hos varje användare. Det är lätt att skapa nya uppgifter – både för dig själv och andra i ditt team. Alla uppgifter/kontakter som genomförs loggas, vilket ger en snabb inblick i vad statusen är för kunden. Med hjälp av loggningsfunktionen är det till exempel möjligt att göra en notering om att ”kunden har tackat ja till offerten per e-post”, och samtidigt länka till själva e-posten. Det ger en enkel och snabb överblick.

Läs mer

Analysera data: ta snabbt och enkelt fram rapporter


Din kunddatabas innehåller värdefull kunskap om dina kunder. webCRM ger dig verktygen för att analysera data och planera och handla utifrån resultaten. Finns det till exempel ett mönster för de kunder som lämnar er? Vilken säljare är bäst på att sälja till en viss industri? Ta snabbt och enkelt fram rapporter som du kan presentera på säljmötet, eller sätt ihop en ringlista som du kan fördela på utvalda säljare. Analysverktygen i webCRM kan också användas för e-postutskick, där t.ex. kunder med en viss profil får riktad marknadsföringsinnehåll från er. Allt detta görs enkelt och snabbt webCRM.

Läs mer

Analys/Kundservice
Kundservice/Analys

Använd grafer och dashboards för att visualisera resultaten

Vad är målet och hur långt har vi kvar för att nå dit? Presentera dina nyckeltal i diagram och dashboards och visa dem till exempel på en stor skärm. Det skapar motivation. Du kan också använda de visuella funktionerna i webCRM för att skapa rapporter, och till presentationer till möten, så att de blir mer överskådliga och därmed effektivare. Det behöver inte bara vara säljmålen som blir till dashboards eller grafer. Till exempel är det också möjligt att visa den samlade statusen och överblicken för supportärenden. Det hela ger en bra överblick – utan oändliga uppdateringar av Excel-ark.

Läs mer

Skicka riktade e-postmeddelanden och nyhetsbrev

Naturligtvis kan du skicka e-post eller offerter direkt från individuella kundkort och ge dem ett professionellt utseende med hjälp av mallar. Dessutom kan du använda all data i webCRM för att segmentera och kategorisera dina kunder och kontakter för ett e-postutskick. Det kan t.ex. vara ett mejl till alla kunder med en viss produkt som är mer än tre år gammal. När det är dags att följa upp mejlet kan den enskilda säljaren se på kundkortet vad kontaktpersonen har klickat på i mejlet. Det gör samtalet med kunden mer relevant och målinriktat.

Läs mer

Marknadsföring och generering av potentiella kunder
Marknadsföring och generering av potentiella kunder

Designa PDF- och e-postmallar med sammanfogningsfält

Ge nyhetsbreven, offerterna och dokumenten som ni använder i försäljningen ett enhetligt och professionellt utseende. Designa era egna e-post- och PDF-mallar i webCRM, så blir vardagen lite enklare. Med webCRM kan du nämligen kombinera t.ex. mottagarens namn, snygga produktbilder, rätt priser och den enskilde säljarens signatur i dina mallar. Du kan givetvis använda det material som redan finns i ditt affärssystem. 

Importera er kunddata från Excel

Nya produkter från leverantören, resultatet från en konferens eller en effektiv ringlista. webCRM är öppet för nya data som kan hjälpa dig och ditt säljteam. Du kan importera Excel-filer till kunddatabasen i webCRM. Vid större eller mer komplexa uppgifter hjälper webCRM dig gärna med konsulttjänster. Ni får även hjälp med den första och så viktiga dataimporten om ni köper ett startpaket som hjälper er att komma igång snabbt och säkert.

Läs mer

Försäljning

Utnyttja data från ert befintliga ekonomisystem (ERP)

Det finns många fördelar med att integrera webCRM med ert ERP-system, som Fortnox, C5 eller NAV. När ni regelbundet synkroniserar information mellan systemen slipper ni en massa dubbelarbete. En ny kund behöver t.ex. bara läggas in en gång. När du eller en kollega ska skapa en offert kan ni göra det med fullt uppdaterade artiklar från ert ERP-systemet med rätt priser, standardrabatter och valutaberäkning. webCRM ger naturligtvis även insyn i lagernivåerna, så att ni alltid kan hålla vad ni lovar. När offerterna väl blir fakturor kan de också ses på kundkortet. Det ger en mycket bra överblick.

 

Tilldela olika åtkomstbehörigheter till användarna

Vem i ditt säljteam ska ges möjlighet att importera eller radera data? Ska alla kunna se varandras försäljningssiffror? Och vem ska kunna ändra i en budget? Kompetenser, graden av konfidentialitet och ansvarsområden skiljer sig från person till person. I webCRM kan ni därför ha flera olika behörighetsnivåer än bara ”administratör” och ”användare”. Med hjälp av användargrupper och åtkomstnivåer kan du se till att alla i ditt team får en profil som passar deras behov – varken mer eller mindre.

Håll kontakten med dina kunder direkt via webCRM

Du kan boka möten med dina kunder direkt i webCRM och synkronisera mot er vanliga kalender. Och det fungerar naturligtvis också åt andra hållet. När dina kollegor går in på ett kundkort, kan de alltså se om du har ett möte med kunden. På så sätt ger webCRM extra överblick – utan dubbelarbete. Kalendern i webCRM gör det också lättare att se vilka kollegor som är lediga. Det gör det möjligt att boka möten åt andra.

Få tillgång till dina kontakter överallt

webCRM kan synkronisera med din kalender. Detta gäller även alla de kundkontakter som finns i webCRM. Det innebär att all information är tillgänglig när du till exempel ska skriva till en kund från ditt vanliga e-postprogram. Synkroniserar du din mobil med kalendern och kontaktboken får du även tillgång till alla telefonnummer i webCRM när du är på språng.

Se mejlhistoriken på kundkortet

webCRM gör det möjligt att lagra e-postmeddelanden direkt på ett kundkort. Både mejl som skickas från webCRM och de du skickar från ert e-postprogram. Det ger inte bara en bättre överblick för den i teamet som ansvarar för kunden. Om andra på ditt företag ska kontakta kunden, kan de se mejlhistoriken på kundkortet. Ni tappar alltså aldrig bort viktig information igen, och kunden får alltid en bra upplevelse.

Skapa och anpassa fält efter dina behov

Ett CRM-system är i grund och botten en databas som utvecklats speciellt för försäljning. Om du väljer webCRM får du ett system som kan anpassas ännu mer. Helt efter era behov. webCRM innehåller inga onödiga fält som ingen ändå fyller i. Ni börjar med det mest nödvändiga, därefter kan ni lägga till fält eller ändra fältnamn och innehåll i rullgardinsmenyerna. Det är också möjligt att lägga till avancerade funktioner i fälten – som beräkningar eller bestämda valmöjligheter i rullgardinslistor.

Analyse
Försäljning

Få försäljningsprognoser och håll koll på budgetmålen 

Hur stor del av försäljningsarbetet i ditt team leder till ordrar? Ledningen och produktionen behöver löpande få svar på den frågan. webCRM utför automatiskt beräkningar med hjälp av pipeline-funktionen. I varje fas av försäljningen bedömer den enskilde säljaren sannolikheten för framgång i en potentiell förs'ljning. Därefter tar webCRM hand om räknearbetet och skapar en rapport. Det är alltså slut med de oändliga uppdateringarna av Excel ark. Budgetfunktionen i webCRM använder sig också av beräkningarna. Det gör att du kan reagera i tid om ditt team ligger efter budgetmålen.

Läs mer

Använd flera språk och valutor 

Ordrarna kommer in från Tyskland, Sverige och andra länder. Priserna från leverantören är i dollar och er pipeline och budgetmålen är i svenska kronor. Det blir snabbt komplicerat att hantera försäljningen till flera länder. webCRM inkluderar därför valuta i alla dess funktioner. Valutafunktionen och ERP-integrationen garanterar att du aldrig behöver lägga energi på valutaberäkningar. Har ni anställda som sitter i andra länder eller utländska säljare hos er? Inga problem. webCRM kan nämligen ställas in på mer än 10 olika språk.

Läs mer

Försäljning

Skicka SMS och ring via IP-telefoni  direkt från kundkortet 

Telefonen är det verktyg som de flesta säljare helst använder sig av. De flesta IP-telefonisystem kan integreras med webCRM, vilket ger en rad fördelar. När en kund ringer in känner webCRM till exempel igen telefonnumret och med ett enda klick kan du visa kundkortet på skärmen. När du ska ringa ut sedan räcker det att klicka en gång på numret för att ringa. webCRM kan också skicka textmeddelanden till en klient eller till ett helt segment med mottagare – till exempel en ”dagen före”-påminnelse när ni håller ett event.   

Produkter och produktlinjer för att skapa offerter 

Produktdatabasen i webCRM samlar all information om dina produkter och tjänster. Oavsett om det handlar om maskiner eller rådgivning, är det en fördel för ditt säljteam att känna till alla detaljer. Det ordnar webCRM. Produktdatabasen gör det också enkelt att skapa offerter, och när det är dags för merförsäljning kan kunskap om tidigare köp skapa den perfekta ringlistan. Ni kan naturligtvis synkronisera produktdatabasen med ert ERP-system eller importera produktinfo från ett Excel-ark.

Försäljning
Marknadsföring och generering av potentiella kunder/Kundservice

Håll kontakten med kunderna via din hemsida

webCRM gör det möjligt att hantera registrering och avregistrering av ditt nyhetsbrev och få den uppdaterade
informationen direkt in på kundkorten. Likaså kan webCRM hantera registreringar för event, beställningar av broschyrer, ring upp mig-meddelanden och mycket annat. Du kan också skapa en särskild undersida för en av dina kunder, där deras anställda kan se status för ert samarbete och till exempel skapa supportärenden.

Läs mer

Planera rutten för kundbesök och kom fram i tid

Kundadresserna i webCRM ger dig direkt tillgång till kartfunktionen på din smartphone. Detta görs via den mobila versionen av webCRM. Du kan alltså snabbt ta reda på hur lång tid resan till kunden tar och få väganvisningar hela vägen. När ni ska på flera kundbesök under en dag kan du använda funktionen för att planera resan. webCRM sätter ut en röd prick på kartan på kundernas adress. Resultatet är effektivare dagar på vägarna. Kartfunktionen kan naturligtvis också användas i desktop-versionen av webCRM.

Marknadsföring och generering av potentiella kunder

Få leads genom att se vem som besöker er hemsida

Det är bara ett fåtal besökare på din hemsida som till slut tar kontakt med dig. Om du integrerar med Leadfeeder, kan du kontakta dem. Den smarta programvaran samlar nämligen in information om besökarna och förser ditt säljteam med namnen på de företag som har visat intresse. Ni får också kunskap om vilka undersidor som har besökts, vilka sökord som ledde dem till just er hemsida.

Läs mer

Registrera personliga relationer i flera kundkort

Om en potentiell kund redan känner till ditt företag, din produkt eller har personliga relationer med någon av dina kollegor, så ska det stå på kundkortet. webCRM håller reda på alla viktiga relationer och gör den samlade kunskapen tillgänglig för ditt säljteam. Funktionen kan naturligtvis användas för att hålla reda på vilka som spelar golf tillsammans, men det finns också många andra nätverk och relationer som är intressanta – till exempel en kund som sitter i styrelsen för flera företag, en kund på en avdelning med relationer till systeravdelningar eller intressanta nätverk med tidigare kollegor. Ni sitter på en hel del kunskap. De flexibla fälten i webCRM gör det möjligt att utnyttja den bättre. 

Kundservice

Integrera supporten  och följ upp alla ärenden hela vägen

Bra service är den bästa grunden för merförsäljning och långsiktiga kundrelationer.  Därför har webCRM systematiserat supporten inklusive med bl.a. ett ticket-system för att säkerställa att ditt supportteam alltid gör uppföljningar. Du kan också mejla kunden med status via webCRM. Samtidigt kan säljarna följa med på kundkortet. Här är det möjligt att registrera information om varje köp och tillhörande supporthistorik, till exempel senaste service och modellnummer. Ett annat verktyg för att stödja modulen är en FAQ funktion som kan användas av support- och säljteamet. Härifrån är det möjligt att kombinera effektiva standardsvar i mejlen till kunderna.

Läs mer

Hantera event och frågeformulär från början till slut

Kurser, konferenser och seminarier är effektiva säljverktyg, men kräver också mycket resurser. Därför är det viktigt att följa upp alla affärsmöjligheter. webCRM sätter allt detta i system – från segmentering av deltagarna till uppföljning efter event. Det ger dig mer energi över till att planera själva eventet. På samma sätt kan ni använda webCRM för att hantera allt det praktiska när ni skickar ut enkäter. Svaren kan ni använda i det fortsatta säljarbetet. Ni kan t.ex. sätta ihop en lista över missnöjda kunder utifrån svaren på en enkät. Eller ringa upp deltagarna i ett event för att säga tack för senast.

Läs mer

Kundservice

Registrera tid med ett enda klick och få allt på fakturan

Registreras all tid som ni lägger på support? Eller försvinner de många små uppgifterna från fakturan eller den interna tidsredovisningen? webCRM startar tidsredovisningen för en kund eller uppgift med ett enda klick. På så sätt får du en mer rättvisande bild av tiden du lägger på en kund. webCRM har ett antal andra användbara funktioner för tidsredovisning, körsträcka och andra kostnader som är kunddrivna.

Läs mer

Support 

webCRM är till för att användas och du får därför hjälp via guider, videos och samt möjligheten att deltaga på våra mycket omtyckta månadswebinar för våra kunder. Vi besvarar även generella frågor av enklare karaktär på såväl e-post som telefon.

Använd webCRM för att systematisera och optimera säljprocessen, och få en överblick över era säljaktiviteter på varje pipelinenivå. Sätt upp mål för alla stadier i säljarbetet från lead generering till order, så att alla arbetar på liknande sätt, prioriterar lika och värderar leads på samma sätt. Då kan du enkelt uppskatta omsättningen och justera säljinsatsen efter budgeten.

Läs mer om pipelinestyrning