CRM system

Därför är ett CRM-system ett måste för din verksamhet

4 minuter av läsning

CRM står för Customer Relationship Management och detta är något du borde titta närmare på om du vill öka antalet nöjda och lojala kunder. Men vad är då CRM? CRM går i korta drag ut på att stärka relationen med såväl befintliga som potentiella kunder, så att du inte bara kan behåller de befintliga kunderna utan även värvar nya. Och det gör du enklast med ett CRM-system, som i sin tur gör att du kan samla all viktig kunddata på ett ställe. Detta ger dina medarbetare en god överblick över relevant information och det är till stor hjälp när de ska bygga upp dessa goda och långvariga relationer.

I dag är goda relationer till kunderna viktigare än någonsin. I vårt globala samhälle är det stor konkurrens som alla kämpar om samma kunder, som i sin tur kan välja och vraka fritt mellan leverantörerna. När kunderna har mycket att välja på, kan de också ställa högre krav och ha större förväntningar på den verksamhet som de väljer att samarbete med. För att behålla sina kunder är det därför viktigt att hela tiden se till att kundernas förväntningar och önskemål uppfylls, och här är de goda kundrelationerna viktiga. Goda kundrelationer är av stor betydelse både för ett företags försäljning och marknadsföring, och ofta är det också mycket mer lönsamt att använda sina resurser på att se till att man har lojala kunder i stället för att spendera stora summor på att värva nya. Så det finns goda skäl att skaffa ett CRM-system som hjälper dig att skapa alla dessa goda kundrelationer.


Sätt fokus på huvuduppgiften med ett CRM-system


Ett CRM-system är ett bra verktyg när ditt företag vill förbättra sina viktiga kundrelationer, men vad kan ett CRM-system göra mer specifikt? Ett CRM-system är ett verktyg som kan spara, strukturera, analysera, presentera och dela viktig kunddata. Med ett CRM-system kan du samla all kunddata på ett ställe, vilket gör det lättare för medarbetarna att arbeta effektivt och ha rätt information vid rätt tidpunkt.

När du väljer CRM-system, så finns det många fördelar att dra nytta av när det gäller allt från försäljning, marknadsföring, kundservice, analys och rapportering. Ett CRM-system spänner brett och gör att du kan samla många funktioner på ett ställe, och därför anser vi att det är en stor fördel för alla företag med kundkontakt att ha ett CRM-system och medarbetarna kan fokusera på sin huvuduppgift - oavsett om det är kundvård eller marknadsföring av produkter.


Ökad försäljning och riktad marknadsföring


Med ett CRM-system har du det perfekta verktyget för att öka försäljningen i din verksamhet. Att ha all viktig kundinformation samlad på samma ställe gör det möjligt att generera massor av kunskap som kan göra dig klokare. Denna information gör det enklare att kontakta kunderna vid rätt tidpunkt och med rätt kommunikation, så att ditt företag också kan öka försäljningen. Med ett CRM-system kan alla berörda anställda hänga med i vad som händer i de enskilda kundärendena eftersom alla anteckningar, dokument, möten, deadlines och annan viktig information samlas i systemet. Med ett enkelt och säkert utbyte av information – både mellan olika avdelningar och internt i teamet – är det också mycket mindre risk att viktig information går förlorad.

Och det är inte bara i försäljningen du kan uppleva den positiva effekten av ett CRM-system. Med rätt CRM-lösning blir det också mycket lättare för marknadsavdelningen att rikta kampanjer och marknadsföring till relevanta kunder. Ett CRM-system kan nämligen också ge dig insikt i vilka kunder som har störst vinstpotential, så att du kan använda dina resurser på rätt sätt dvs. där det finns störst möjlighet till intäkter med god marginal.

 

Använd CRM-systemet för utvärdering och rapportering


När all viktig information samlas i samma system ger det ditt företag möjlighet att få massor av nyttig kunskap. Ett CRM-system kan analysera kunddata och generera rapporter som exempelvis kan göra dig klokare avseende affärsmöjligheter, kundbeteendemönster och säljteamets resultat. Det är nästan bara fantasin som sätter gränser för vad som kan genereras av rapporter som gör dig klokare på både dina kunder och dig själv.

Förutom att ditt företag i mycket högre grad kan rikta in sina säljinsatser genom att lära sig om sina kunder får du med rätt CRM-system också bättre möjlighet att ge bra support. Med systemet kan supportteamet nämligen enkelt standardisera kundsupporten så att man alltid följer upp öppna ärenden och kunderna får den hjälp och service de behöver.