Support & ärendehantering

Optimera din kundtjänst med webCRM:s modul för support och ärendehantering

Många företag ställs inför utmaningen att hantera stora mängder kundärenden, utspridda över olika e-postinkorgar. Denna splittring gör att det blir svårt att få en enhetlig överblick över kundinteraktioner. Till följd av det blir det också svårare för supportteam att identifiera, prioritera och svara på kundbehov på ett effektivt sätt.

Avsaknaden av ett centraliserat system resulterar också i långsammare svarstider, inkonsekventa supportupplevelser och svårigheter med att övervaka kundnöjdhet och trender i kundfeedback.

Med webCRM:s modul för support och ärendehantering kan företag säkerställa en enhetlig översikt över kundärenden och en tydlig ökning i kundnöjdhet, tack vare snabbare svarstider samt mer effektiv problemlösning. 

Hantera alla kundärenden effektivt

webCRM:s integrerade support- och ärendehanteringssystem gör att du kan ta dig an alla kundförfrågningar med en komplett 360-gradersvy över kunddata. Det hjälper dig att säkerställa positiva upplevelser för alla kunder, varje gång.

Få en centraliserad överblick

webCRM erbjuder ett centraliserat system där alla kundförfrågningar och data samlas på en plats. Detta gör att det blir enkelt att hantera, prioritera och svara på förfrågningar snabbt och effektivt.

Du kan också tilldela ärenden till specifika anställda eller team och försäkra dig om att alla ärenden hanteras av personer med rätt kunskap. 

Strömlinjeforma dina supportprocesser

Ärendehantering: Skapa och följ supportärenden genom hela livscykeln, från start till lösning. Det här garanterar en strukturerad approach till problemlösning och ökar kundnöjdheten.

  • Förinlagda svar: Lägg in färdiga svar till vanliga frågor för att minska väntetiden för kunder och frigöra resurser hos din supportavdelning.
  • Resultatövervakning: Använd webCRM:s rapporteringsverktyg för att analysera effektiviteten hos ditt supportteam, identifiera flaskhalsar och förbättra din tjänst kontinuerligt.
  • Automatisera uppgifter: Använd webCRM:s automationsmodul för att hantera repetitiva supportuppgifter, så att du kan spara tid och fokusera mer på kunderna. 

Skräddarsy supportupplevelsen

  • Förbättrad prioriteringsfunktion: Sortera enkelt supportärenden baserat på kriterier som tidsfrist eller kundvärde, för att se till att högprioriterade ärenden hanteras snabbt.
  • Skräddarsydd information: Anpassa översikten för ärenden så att den viktigaste informationen visas, exempelvis kundhistorik eller specifika ärendedetaljer, för snabbare och mer precis support.
  • Personliga kundkort: Få tillgång till fullständiga kundprofiler och historik över tidigare ärenden, köp och interaktioner. Detta ökar kundengagemanget och gör att det blir lättare för supportteamet att ge personaliserad service. 

Förbättra din kundsupport med webCRM:s supportmodul

Att leverera felfri kundsupport är en avgörande framgångsfaktor för alla typer av företag, och god service involverar flera olika element som kräver starkt samarbete mellan ditt support- och försäljningsteam.

Utöver grundläggande supportfunktioner så erbjuder webCRM:s supportmodul också avancerade funktioner för att öka effektiviteten inom din kundtjänst ytterligare. Integration med andra CRM-funktioner såsom sälj och marknadsföring säkerställer en holistisk approach till kundhantering, där alla avdelningar arbetar tillsammans för att leverera förstklassiga kundupplevelser.

Genom att implementera webCRM:s support- och ärendehanteringsmodul stärker du inte bara kundtjänsten. Du ökar också kundlojaliteten och företagets tillväxt. 

Se fler funktioner

Affärsintegrationer

Förenkla dina arbetsflöden med integrationer. Automatisera dataöverföring för att skapa sammankopplade, sömlösa processer och ha alla dina favoritappar och verktyg på ett och samma ställe.  

LÄS MER

E-postmarknadsföring

Gör varje kontakt meningsfull. Vi hjälper dig säkerställa att din kommunikation är relevant och i samklang med ditt varumärke. Finjustera dina strategier successivt med utgångspunkt i prestationsanalyser. 

LÄS MER

Kunddatabas

Få en snabb överblick över dina kundprofiler och data. Se till att du alltid har tillräckligt med information för personaliserad och relevant kundkontakt.

LÄS MER

 

 

Boka demo – inga förpliktelser.

BOKA DEMO