Pipeline - håll koll på dina säljaktiviteterna

webCRM ger dig en överblick över dina säljaktiviteter och verksamhetens pipeline. Med all information samlad på ett ställe kan ni prognostisera omsättning och omprioritera säljinsatserna om det krävs för att nå budgetmålen. 

Vi visar er gärna hur det skulle se ut och fungera för er:

Pipelinestyrning - ett sätt att få koll på budgeten

Vet du vad er omsättning är om sex månader? Eller om tolv månader? Oavsett hur långa säljprocesser och säljcykler ni har, så kan en effektiv pipelinestyrning vara en svår disciplin, men det blir mycket enklare med ett CRM-system.

webCRM hjälper dig att få en överblick över era säljaktiviteter, göra precisa uppskattningar av omsättningen och se var ni ska prioritera insatserna om den förväntade omsättningen inte lever upp till budgetmålen.


Det är ett riktigt bra verktyg som jag använder varje dag

Det är snabbt och enkelt att hitta detaljer om våra kunder från startsidan. Jag kan lätt få en överblick över hur många erbjudanden vi har skickat ut, vilka produkter vi har erbjudanden på, vem som har gjort erbjudandena och vad den samlade säljpotentialen är här och nu. Det är ett riktigt bra verktyg som jag använder varje dag för att hålla koll på vilka leads som kommer in.

Niels Jakobsen, adm. chef, Løwener

 

 

 

Hur kan ett CRM-system optimera pipelinen?

webCRM samlar all information om dina affärsmöjligheter och pipeline på ett ställe. Här kan både ledningen och säljteamet se vad som försiggår och tillsammans kan ni effektivisera ert arbete.


webCRM är ett effektivt verktyg för att systematisera och optimera säljprocessen. Du kan sätta upp mål för alla stadier av säljarbetet och följa hur säljarna arbetar mot målen, vem som behöver stöd och vem alla kan lära något av. Viktigast av allt hjälper CRM-systemet till med att hålla den viktiga kund-know-how i verksamheten.


Prova webCRM gratis i 14 dagar och kom igång med att optimera din pipeline på en gång:

Visste du ...

... att en av de primära orsakerna till att leads inte konverterar till försäljning är avsaknad av uppföljning?

Systematisk uppföljning ökar försäljningen

Det är inte webCRM i sig själv som ökar försäljningen, utan sättet du arbetar på med CRM-systemet. Systematisk uppföljning av aktiviteter, möten och erbjudanden ökar chanserna för att konvertera era leads och avsluta affärer. webCRM är verktyget som hjälper säljarna med att få en överblick och komma ihåg uppföljningen.

Automatisera ditt pipelineflöde med webCRM

Med webCRM kan du definiera vad som är ett lead, hur stor sannolikheten är för att konvertera olika typer av leads, och hur och när potentiella kunder ska följas upp på varje pipelinenivå.


Du kan med andra ord beskriva er bästa praktik för försäljning och lägga in stegen i försäljningsprocessen i webCRM så att systemet automatiskt upprättar aktiviteter och påminnelser till säljarna.

 

Enklare pipelineadministration

Automatiserat pipelineflöde ger mindre administrativt arbete för medarbetarna och ett mer systematiskt och likartat arbete med era kundrelationer. Våra – och inte minst våra kunders – erfarenheter är att det ökar försäljningen.

 

Jämförbara resultat och tydlig rapportering

När alla följer samma process och alla värderar sina leads lika, blir era resultat tydligare och mer jämförbara. Samtidigt kan du i webCRM göra sammanfattningar och grafer som visualiserar era resultat, så att du enkelt kan rapportera till ledningen, styrelsen och de anställda.

Vem äger er pipeline – verksamheten eller medarbetarna?

Om ni inte har ett CRM-system ligger informationen om vilka säljaktiviteter ni har i pipeline, i säljarnas huvuden eller i bästa fall i ett eller flera kalkylblad. Man får vara något av en trollkarl för att få information från säljare när man vill få en översikt eller rapportera till ledningen.


Och när en medarbetare lämnar verksamheten? Ja, då försvinner all den kunskapen med dem ut genom dörren.
Det kan du undvika om du har dina säljaktiviteter samlade i webCRM.

Testa webCRM i 14 dagar

Du får tillgång till all funktionalitet och du behöver inte bry dig om installationer då webCRM är helt webbaserat