Dashboards och rapportering

Använd webCRM:s dashboards och rapporteringsfunktioner för att driva strategisk tillväxt

Många företag har svårt att ta datadrivna beslut, på grund av att de saknar insyn i kundinteraktioner och den operativa verksamheten.

Utan omfattande rapporterings- och dashboardfunktioner finns det risk att man fortsätter fatta sina beslut baserat på utdaterade eller ofullständiga data, med missade försäljningsmöjligheter och dålig resursallokering som resultat.

webCRM:s dashboards och rapporteringsfunktioner erbjuder en kraftfull mix av insikter och flexibilitet. De ger dig en bättre förståelse för din kundbas och gör att du kan navigera på marknaden med precision, så att du alltid ligger steget före konkurrenterna.

Hur webCRM:s dashboards och rapporteringsfunktioner hjälper dig att växa på ett smartare sätt

webCRM är framtaget för att ge företag i alla storlekar de insikter och den kontroll som behövs på konkurrensdrabbade marknader. Med hjälp av programmets avancerade funktioner för rapportering och skapande av dashboards kan användare enkelt omvandla data till handlingsbara insikter.

Detaljerad rapportering

Granska varje del av din affärsverksamhet på djupet med webCRM:s rapporteringsmodul. Från sälj till kundsupport, projektstatus och mycket mer.

  • Anpassade rapporter: Skapa rapporter som är skräddarsydda efter dina behov. Välj bland flera olika parametrar såsom försäljningsdata, kundnöjdhet och projektresultat.
  • Generera rapporter automatiskt: Välj att generera rapporter automatiskt på daglig, veckolig eller månatlig basis, så att du alltid har tillgång till den senaste datan.
  • Dela och samarbeta: Du kan enkelt dela rapporter med teammedlemmar och intressenter så att de hålls informerade och uppdaterade.  

Dashboards ger direkt överblick

webCRM:s dashboards ger en direkt visuell överblick över ditt företags KPI:er, så att användare kan hålla koll på vad som händer och ta snabba beslut.

  • Anpassningsbara dashboards: Skräddarsy dashboards så att de visar den mest relevanta datan för ditt team eller din roll. Du kan anpassa dina dashboards så att de visar precis det du vill, oavsett om det rör sig om försäljningsmål, projektdeadlines eller KPI:er för kundtjänst.
  • Realtidsdata: Få tillgång till uppdaterad information i realtid, så att du snabbt kan svara upp mot förändringar i ditt företag eller på marknaden.
  • Visuell datarepresentation: Använd grafer, diagram och tabeller för att göra data mer lättillgänglig och begriplig för alla inom din organisation.

Optimera din verksamhetsstrategi

Få en fullständig överblick över dina data och resultat med webCRM. Vi hjälper dig att identifiera nyckelinsikter, övervaka din tillväxt och förbättra processer genom hela kundlivscykeln.

  • Kundbeteende: Skapa detaljerade rapporter för att identifiera trender och mönster bland dina kunder och inom din försäljning, som du sedan kan använda för att finjustera din strategiska planering.
  • Resultatanalys: Utvärdera ditt företags resultat i förhållande till satta mål och branschmått med hjälp av skräddarsydda KPI-dashboards. 

Se fler funktioner

Orderhantering

Skapa unika erbjudanden och håll koll på alla orderdetaljer i realtid – bygg en sömlös kundupplevelse från köp till leverans.  

LÄS MER

Pipelinehantering

Lås upp din fulla försäljningspotential – skräddarsy dina pipelines och övervaka varje affärsmöjlighet hela vägen till försäljning. Sätt upp och hantera mål för varje steg längs med vägen och prognostisera intäkter. 

LÄS MER

Automationsmodul

Låt inte manuella uppgifter och felinmatningar hålla dig tillbaka. Strömlinjeforma dina processer med effektivitet och precision samtidigt som du frigör tid, med enkla automationer. 

LÄS MER

 

 

Boka demo – inga förpliktelser.

BOKA DEMO