Kunddatabas

Skapa den perfekta översikten över din kunddatabas

Som säljteam är det viktigt att ha en välfungerande kunddatabas där man alltid har rätt information om kunden lättillgänglig när man behöver göra ett viktigt samtal eller följa upp tidigare försäljning. För med korrekt och uppdaterad information är du säker på att du är välförberedd i en konversation med en kund så att kunden kan gå från mötet eller telefonsamtalet med en positiv upplevelse. Med ett CRM-system är den stora fördelen för ditt säljteam att du kan samla all relevant kunddata på en plats där den alltid är lätt att komma åt, och där det alltid går snabbt att hitta den senaste informationen om en kund eller kundgrupp. Med ett CRM-system får du alltid den perfekta överblicken över din kunddatabas så att du alltid är välförberedd när du behöver ta kontakt med nya eller gamla kunder.

TESTA webCRM GRATIS I 14 DAGAR

Med webCRM få du ett CRM-system som har skapats av erfarna säljare, och därför får du ett system där alla funktioner är anpassade till det dagliga livet i ett säljteam. Detta innebär att du enkelt kan anpassa systemet så att du slipper onödiga fält och onödiga funktioner. webCRM hjälper till med de praktiska uppgifterna i ditt säljteam så att du själv slipper det. webCRM kan hålla reda på dagliga uppgifter, komma ihåg uppföljningar, sammanställa samtalslistor och mycket mer. Därför är vi övertygade om att vårt CRM-system är det rätta valet för ditt säljteam.


Uppdatera hela säljteamet samtidigt

När du har registrerat all kundinformation i webCRM är det här du har hela din kunddatabas samlad. Det ger dig en unik möjlighet att systematisera din kunddatabas med all relevant information. En av de stora fördelarna med att ha samlat sin kunddatabas i ett CRM-system är att det gör att du och ditt säljteam alltid har den senaste informationen om varje kund eftersom alla i säljteamet kan få tillgång till kunderna på samma gång. Det gör det enkelt att dela viktig information, oavsett om det gäller kontaktuppgifter, deadlines, möten, avtal, framtida aktiviteter eller avslutande försäljning.

Genom aktivitetsloggen i webCRM kan samtliga anställda i säljteamet exempelvis enkelt notera om de har haft ett samtal med en kund och vad som har diskuterats. På så sätt slipper du onödigt dubbelarbete, och så ser man också till att två säljare inte kontaktar en kund strax efter varandra i samma ärende. Samtidigt är du också säker på att ni pratar med kunden om de senaste besluten och den senaste utvecklingen i ärendet när ni tar kontakt. Så att kunden kan gå från varje möte och telefonsamtal med en bra upplevelse, och det bidrar till att skapa starka kundrelationer.

 

 

Många möjligheter med kunddatabaser i webCRM

Förutom att det gör det enkelt för dig och ditt säljteam att få en aktuell överblick över företagets kunder i en kunddatabas, där ni enkelt kan dela information och kunskap mellan er så erbjuder webCRM också en hel del andra alternativ som gör det ännu lättare att få tag på rätt kunder. Med webCRM kan du till exempel skicka sms och göra samtal till kunder via IP-telefoni direkt genom den kundinformation du har. De flesta IP-telefonsystem kan nämligen integreras med webCRM, och det ger ditt säljteam mängder av fördelar. När en kund ringer in känner webCRM till exempel igen telefonnumret så att du med ett enkelt klick får upp all kundinformation på skärmen. Så att du snabbt kan uppdatera dig om kundens ärende. På samma sätt räcker det med ett enda klick om du vill ringa en kund, och sedan kan webCRM skicka sms till den enskilde kunden eller till en utvald grupp mottagare som kan dra nytta av samma information eller meddelande.

I webCRM kan du också registrera personliga relationer i kundinformationen. Om en kund redan känner till ditt företag eller en av dina kollegor är det viktigt att det står i kundens information så att säljteamet har koll på alla relationer. Det hjälper webCRM till med. Samtidigt kan det också vara intressant information för ditt säljteam att känna till kundens nätverk, exempelvis om en kund har styrelseuppdrag i flera företag. Med webCRM får du alltså alltid möjlighet att utnyttja all den information som finns i din kunddatabas till fullo, och det är en viktig del av ett bra försäljningsjobb.