Kundregister – få snabbt en överblick över dina kunduppgifter

webCRM ger dig perfekt överblick över kundregistret så att du alltid är väl förberedd när du vill kontakta nya eller befintliga kunder. Du slipper dubbelt arbete på försäljningsavdelningen och får nöjdare kunder.

Skapa överblick över ditt kundregister

Som säljteam är det viktigt att ha ett välfungerande kundregister. webCRM säkerställer att dina kunduppgifter alltid är aktuella och korrekta. Det betyder att säljarna kan förbereda sig ordentligt inför ett kundsamtal och att kunden lämnar mötet eller telefonsamtalet med en positiv upplevelse. Det ökar dina chanser till nöjda kunder och lyckade affärer.

Alla kunduppgifter på ett ställe

Den största fördelen med ett CRM-system för ditt säljteam är att ni kan samla alla relevanta kunduppgifter på ett ställe. På så sätt har säljarna alltid tillgång till registret på ett enkelt sätt och har den senaste informationen om en kund eller en kundgrupp.

 

Beställ en gratis testversion av webCRM:

Importera ditt kundregister till webCRM – sedan är du igång

Med webCRM kommer du snabbt igång med CRM – det kräver varken installation eller IT-experter. Om du har dina kunduppgifter sparade i kalkylblad kan du enkelt föra över dem till webCRM och ditt kundregister är uppdaterat och optimerat

Innan du importerar dina data rekommenderar vi att du går igenom dem grundligt. Kontrollera att de är unika, uppdaterade och att allt är rättstavat. Då slipper du problem efter importen.

 

Få hjälp med att importera kundregistret

Om du inte vågar importera dina kunduppgifter eller om dina uppgifter är exceptionellt komplexa eller inte matchar de fördefinierade fälten i webCRM, kan våra CRM-konsulter hjälpa till. De har erfarenhet för att göra det snabbt och med rätt tillvägagångssätt så att du kan koncentrera dig på att leverera korrekta uppgifter.

Visste du …

… att den vanligaste orsaken till att kunder byter leverantör är att de upplever att företaget inte bryr sig om dem?

Ett uppdaterat kundregister ökar kundernas nöjdhet

När det är lätt för dina säljare eller kundtjänstmedarbetare att få tillgång till uppdaterade kunduppgifter i CRM-systemets kundregister kan de snabbt ta reda på vad som är relevant och viktigt för kunden och ge dem bästa möjliga assistans. På så sätt får ni nöjdare kunder som stannar kvar längre hos dig.

 


vi utnyttjar våra egna resurser bättre, och dels att vi kan erbjuda avsevärt bättre service för våra kunder

„CRM-systemet strukturerar alla viktiga uppgifter om våra kunder och samarbetspartner. Istället för att kunskapen ligger i ett visst arkiv eller i huvudet på den enskilda medarbetaren, som den gjorde tidigare, är den nu tillgänglig för alla att snabbt och enkelt följa kontakten och aktiviteterna hos varje enskild medlem. Det betyder dels att vi inte överlappar varandra, så att vi utnyttjar våra egna resurser bättre, och dels att vi kan erbjuda avsevärt bättre service för våra kunder.“

Bjørn Borre, IT-Branschen.

Få ut mer av dina kunduppgifter med webCRM

Med webCRM får du ett CRM-system som är utvecklat av säljare, och därigenom får du en lösning där alla funktioner är integrerade i ett säljteams vardag. Du kan enkelt anpassa systemet så att du slipper överflödiga fält och onödiga funktioner.

webCRM hjälper dig med de praktiska uppgifterna så att du själv slipper ha allt i huvudet. webCRM kan hålla koll på dagens uppgifter, komma ihåg uppföljningsmöten, sammanställa telefonlistor och mycket annat. Därför är vi säkra på att vårt CRM-system är det rätta valet för ditt säljteam.

Håll hela säljteamet uppdaterat samtidigt

När du registrerat all kundinformation i webCRM kan informationen uppdateras på ett ställe så att alla i säljteamet kan få tillgång till kunduppgifterna samtidigt. Det gör det enkelt att dela viktig information oavsett om det handlar om kontaktinformation, deadlines, möten, avtal, långsiktiga aktiviteter eller avslutande försäljning.

 

Aktivitetslogg optimerar kommunikationen med kunderna

Genom aktivitetsloggen i webCRM kan alla medarbetare i säljteamet enkelt notera att de haft ett samtal med en kund och vad man pratade om. Härigenom slipper du onödigt dubbelarbete och försäkrar att inte två säljare kontaktar samma kund och skapar dubbelarbete.

Samtidigt är ni också säkra på att ni kan tala med kunden om de senaste besluten och den senaste utvecklingen i ärendet. Därigenom kan kunden lämna varje möte och telefonsamtal med en positiv upplevelse, vilket bidrar till att skapa goda kundrelationer.

Många möjligheter med kundregister i webCRM

webCRM är mycket mer än ett molnbaserat kundregister. CRM-systemet ger dig också många möjligheter som gör det ännu lättare att få tag i rätt kunder.

 

Ring upp eller skicka SMS till dina kunder direkt från kundregistret

Med webCRM kan du med hjälp av IP-telefoni till exempel skicka SMS och ringa upp kunderna direkt från kundregistret med ett enda klick. De flesta IP-telefonsystem kan lätt integreras i webCRM och det ger ditt säljteam massor av fördelar.

Du kan både skicka SMS till enskilda kunder eller målinriktat till ett specifikt segment som kan ha nytta av samma information eller besked.

 

Få snabbt tillgång till relevanta kunduppgifter när kunden ringer

När en kund ringer kan webCRM snabbt hitta telefonnumret så att du med ett enda klick har tillgång till kundkortet på skärmen. På så sätt kan du snabbt komma in i ärendet.

 

Håll ordning på relationer mellan kundkort

I webCRM kan du registrera personliga relationer mellan kundkort. Om en kund redan känner till ert företag eller känner någon av dina kollegor är det viktigt att detta står på kundkortet så att det är ordning på alla relationer i säljteamet. Det hjälper webCRM till med. Samtidigt kan det vara intressant för ditt säljteam att få information om kundens nätverk, till exempel om en kund har styrelseposter i flera företag.

Med webCRM får du alltså möjlighet att utnyttja mycket information i kundregistret till fullo, och det är en viktig del av ett gott samarbete.

Testa webCRM i 14 dagar

Du får tillgång till all funktionalitet och du behöver inte bry dig om installationer då webCRM är helt webbaserat