Tack för din idé

Vi tittar regelbundet på alla bra förslag vi får från våra användare. Så snart vi har tagit en titt på din, kommer du att få ett e-postmeddelande från oss. Ibland kan vi använda idéer som skickats in från våra användare. Andra kan av goda skäl inte användas. 

 

Tack för att du vill hjälpa webCRM bli ännu bättre