Projekthanteringsverktyg

Riktad säljledning och projektledning med webCRM

När ditt företaget ska ta reda på hur resurserna i ditt säljteam bör prioriteras är det viktigt att du som ledare fattar välgrundade beslut så du är säker på att du använder dina resurser på rätt kunder och rätt sätt så att företaget får ut så mycket som möjligt från försäljningen. Här kan ett CRM-system vara ett användbart verktyg. Med ett CRM-system samlas alla kunduppgifter på ett ställe och det innebär att systemet kan fungera som ett bra projekhanteringsverktyg. Dessutom blir det lättare för ditt säljteam att bevara överblicken och skapa goda kundrelationer när all information är lättillgänglig när de behöver den och då kan de många uppgifterna också användas för att du som säljledare ska bli klokare på dina kunder och deras beteendemönster. Och det kan hjälpa dig att skapa mer riktade säljinsatser.

Hos webCRM är det just en av våra styrkor att hjälpa dig kategorisera och analysera din kunddata så att du bättre förstår hur du bäst organiserar ditt säljarbete och var det finns behov av särskilda insatser. Det finns nästan oändliga möjligheter för att generera den kunskap du behöver som försäljningschef, och därför kan du enkelt lära dig om många olika aspekter av din verksamhet och försäljning. Det är nästan bara fantasin som sätter gränserna.

Följ projekt och order från början till slut

Traditionellt sett vill man i första hand ansluta ett CRM-system till försäljning och marknadsföring, men med rätt funktioner kan ett CRM-system mycket mer än så, och det kan bli ett viktigt verktyg för dig som ledare, när du behöver ha kontroll över ett projekt från början till slut. Därför kan du också se ett CRM-system som ett viktigt verktyg för projekthantering. Om du väljer ett CRM-system från webCRM får du ett system som är lätt att använda och som samtidigt har många funktioner som gör det enkelt för dig att anpassa CRM-systemet efter din verksamhets behov.

Med webCRM har du och dina säljare alltid bra kontroll över projekt och försäljning, så att du kan vara säker på att rätt initiativ tas vid rätt tidpunkt. I webCRM samlar du all kunddata på ett ställe där den alltid finns tillgänglig för medarbetarna i ditt säljteam. Alla har tillgång till nödvändig kundinformation samtidigt, så ni kan tillsammans koordinera säljinsatserna och hålla er uppdaterade om viktiga kunder. Med webCRM kan du och ditt team enkelt hålla reda på viktiga deadlines, få en överblick över hur långt i processen ni har kommit med försäljningen, och vid vilken tidpunkt man ska ta kontakt med en kund. Detta säkerställer att ni alltid kan kontakta kunden med relevanta offerter, vilket kan innebära ökad försäljning och nöjda kunder. När det alltid finns en överblick över viktiga deadlines blir det också lättare att fokusera arbetet på de uppgifter som behöver uppmärksamhet just nu, så att man inte missar en viktig order eller en ny kund.

Testa webCRM i 14 dagar

Du får tillgång till all funktionalitet och du behöver inte bry dig om installationer då webCRM är helt webbaserat

TESTA webCRM GRATIS I 14 DAGAR

Förutom att du och ditt säljteam i mycket större omfattning kan systematisera och rikta säljinsatserna så ger ett CRM-system också möjlighet att övervaka och hantera leveranskedjan så du är säker på att alla order levereras i tid.

Med produktbasen i webCRM kan du samla all information om dina produkter och tjänster. Detta gör det enkelt för ditt säljteam att sätta ihop rätt offert. Produktdatabasen kan samköras med ditt nuvarande ekonomisystem, och det ger ännu fler möjligheter att följa en försäljning från början till slut. När ditt ekonomisystem ansluts till webCRM får säljarna alltid tillgång till uppdaterad information om era produkter och tjänster, vilket gör att de snabbt kan hitta standardrabatter, rätt priser och beräkna valuta. Med ett integrerat ekonomisystem kan du också alltid få insyn i lagernivåerna så att du kan leverera din order i tid och få nöjda kunder.

 

Vi hjälper dig att generera de rätta rapporterna

En kunddatabas innehåller värdefull information om dina kunder som kan hjälpa dig att skapa riktade marknadsföringsinsatser. webCRM ger dig verktyg för att analysera din kunddata och ta fram snabba rapporter som bland annat kan ge dig en inblick i vissa kundmönster som kan göra dig klokare på när man ska göra en särskild insats för att inte förlora en kund, eller ge dig kunskap om hur enskilda leverantörer klarar sig. Kanske finns det en säljare som gör särskilt bra ifrån sig inom en viss bransch, och då är det här som denna säljare i framtiden kan lägga sitt fokus och därmed öka försäljningen. Med webCRM kan du ställa in många olika parametrar och kriterier så att du kan generera de rapporter som kan hjälpa just ditt företag att öka sin försäljning och se till att ni har nöjda kunder.

För webCRM är det viktigt att du får ut så mycket som möjligt av vårt system så att det blir ännu enklare för de anställda i företaget att utföra sina huvuduppgifter. Därför är vi alltid redo att ge dig den support du behöver. Våra duktiga konsulter kan till exempel hjälpa dig att ställa upp de rätta parametrarna så att du får de siffror och rapporter som är meningsfulla för just ditt företag. Om du själv vill bli expert erbjuder vi kurser för försäljningschefer så att du får rätt verktyg för att sätta upp mål och följa upp ända tills de är i hamn.