Projektplan

Få överblick med en projektplan

Det är en avgörande faktor för ett projekts framgång att ha en bra projektplan. Det kan ta tid att utveckla en bra projektplan, men det är värt att lägga ned de nödvändiga arbetstimmarna, för en bra projektplan kan i slutändan leda till besparingar både ekonomiskt och tidsmässigt. En projektplan är ett operativt styrningsverktyg som hjälper dig och dina anställda att genomföra projektet på ett förnuftigt sätt.

Med en bra projektplan finns det flera saker som måste identifieras för att göra det efterföljande arbetet enklare och mer fokuserat. För det första är det viktigt att definiera projektets mål så att du redan från starten har en tydligt bild över vad du och ditt team arbetar mot. En annan viktig punkt är att utarbeta en tidsplan för projektet med milstolpar för när de enskilda delarna i projektet måste vara färdiga eller när vissa framsteg måste ha skett. Samtidigt är det också viktigt att bedöma hur många resurser och kostnader varje projekt kräver så att du kan göra rätt prioriteringar.

Testa webCRM i 14 dagar

Du får tillgång till all funktionalitet och du behöver inte bry dig om installationer då webCRM är helt webbaserat

TESTA webCRM GRATIS I 14 DAGAR

 

När du har gjort projektplanen och projektet har startat är det också viktigt att kontinuerligt följa upp och se till att det sker framsteg. Vid behov kan det göras justeringar av planen löpande så att den hela tiden är inriktad på ert mål.

Det finns alltså många faktorer som måste vara på plats innan du har en bra projektplan som kan hjälpa dig att arbeta fokuserat mot ditt mål. Men med ett CRM-system som innehåller all din kunddata och är integrerat med ditt ekonomisystem blir det mycket lättare för dig att hitta den information som behövs för att göra en detaljerad projektplan.

 

webCRM hjälper dig att göra rätt projektplan

På webCRM har vi ett CRM-system med ett brett urval av funktioner som du enkelt kan anpassa till din verksamhet så att du kan utarbeta rätt projektplan, oavsett om det gäller en plan för ett försäljningsförlopp eller en kampanj riktad till specifika kunder. När du behöver identifiera de olika intressenterna i ett projekt kan du med din kundinformation och kunddata snabbt få en överblick och samtidigt vara säker på att all relevant information finns på ett ställe, så att du med säkerhet vet att projektet har korrekt inriktning.

Med webCRM kan du också få en överblick över de resurser som är relevanta att använda för varje projekt. Med webCRM har du nämligen goda möjligheter att göra en dataanalys som exempelvis kan ge dig en överblick över om det finns säljare som klarar sig särskilt bra i en specifik bransch, och om det därför är dessa medarbetare som borde arbeta med projektet.

 

Regelbunden uppföljning med webCRM

När man har utvecklat en bra projektplan och det är dags att komma igång med det faktiska försäljnings- eller marknadsföringsarbetet är webCRM också till stor hjälp när det gäller att ha en överblick över hur projektet kontinuerligt framskrider. När du har slutfört ett schema som projektet ska följa kan du nämligen ange alla viktiga deadlines, möten och andra milstolpar i webCRM som sedan meddelar dig när det är dags att kontakta en kund eller när det snart är deadline för att slutföra ett nyhetsbrev eller ett e-postmeddelande. Med aktivitetsloggen i webCRM kan du också hela tiden hålla dig uppdaterad på hur långt de andra deltagarna i projektet är, så slipper ni tråkigt dubbelarbete när ni hela tiden kan hålla varandra informerade om processen.

När det är dags att utvärdera projektplanen och projektet kan webCRM också spela en central roll. Med webCRM får du ett verktyg med rätt funktioner för att analysera utvald information och snabbt utarbeta rapporter som exempelvis kan användas på säljmöten. På så sätt kan du snabbt få en uppfattning om huruvida projektet fortskrider som det ska och om önskade resultat uppnås. När det är dags att presentera resultat och framsteg kan du använda webCRM för att göra grafer och översikter som lätt kan visualisera dina resultat.