CRM-system

Nye muligheter for visninger på dine kundekort.

Hovedoversikten for Organisasjoner (Kundekort) er blitt endret på flere punkter. Dette er gjort for å forbedre overblikket over sine Organisasjonsinformasjoner og samtidig ha langt mere kontroll over hva og hvor informasjon skal vises.

Viktig! Den nye visningen aktiveres første gang oppsetningen på kundekortet vises og det trykkes lagre. Heretter vil det eksisterende oppsettet fjernes og den nye hovedoversikten aktiveres.

Følgende endringer er implementert på Hovedoversikten for Organisasjoner:

  • Headeren gir nå fritt valg blant 10 brukerbestemte felter, og disse vises nå både med ”overskrift” og innhold.
  • Det er mulig å fjerne ”Datatype-boksen” helt • Alle ”entitets-bokser” tillater 5 fritt valgte brukerbestemte felter
  • Entitets-boksen for Produkter tillater 10 fritt valgte brukerbestemte felter
  • Alle bokser (entitets-bokser, informasjonsbokser og boks-data) kan – i oppsettsmenyen - drag’n’droppe til den ønskede plassering
  • Samhørende relasjoner vises nå som et Relasjons tre på Hovedoversikten for Organisasjoner (hvis det finnes noen relasjoner)
  • Der er ikke et max antall av bokser for Hovedoversikten for Organisasjoner
  • Det er mulig å definere visningen av Hovedoversikten basert på Organisasjonens verdi i ”Typefeltet” på samme måte som på det nåværende tidspunkt er mulig å definere visningen pr. bruker.

 

Se eksempler i produktguiden