CRM-system

3, 4, og 5. ansvarlig mm. på organisasjoner

Det er mulig å tilføye flere ansvarlige for organisasjoner enn de to standardansvarlige som finnes i webCRM.

Disse andre ansvarlige kan også begrenses i adgang, men deres adgang vil alltid følge hverandre, altså være den samme for 3, 4, og 5. ansvarlig osv.

Funksjonen gjelder kun for organisasjoner, og kan dermed ikke benyttes til å gi flere adgang til aktiviteter, tilbud, ordrer mm.

 

Les produktguiden