CRM system

Workflow Automations

Vill du frigöra tid och samtidigt hålla en hög nivå av datakvalité i webCRM? Vi introducerar nu en splitterny automationsmodul som kommer underlätta livet för dig och dina kollegor då den kan automatisera hela eller delar av era arbetsprocesser i webCRM. Några exempel på automatiseringar skulle kunna vara användbara:

• Byt kundstatus och skapa en eller flera aktiviteter med olika ansvariga på olika uppföljningsdatum när en potentiell kund blir en köpande kund. Kanske kombinerat med att skicka ett välkomstmail till kunden.

• Skicka ett mail eller notifiering till användarna direkt i webCRM när någon fått in en affär.

• Notifiera en kollega att denne ska göra någonting eller när en aktivitet är utförd

 ..och mycket mer – det är egentligen bara fantasin som sätter stopp!

 

Automations kommer effektivisera er verksamhet på olika nivåer då automationen ersätter hela eller delar av det manuella arbetet och ger samtidigt en förbättrad datakvalité medan era användare kan fokusera på andra saker än manuell uppdatering av data.

Automations är en tilläggsmodul i webCRM och vi hoppas att du ser ett stort mervärde, möjliga tidsbesparingar och andra uppsidor med att automatisera era processer.

Kontakta din Account Manager för mer information.