CRM system

Nya möjligheter för visning av info på kundkortet

Huvudvyn för Företag (Kundkortet) har ändrats på flera punkter. Det har gjorts för att förbättra överblicken av information, och för att ge bättre kontroll över vilken information som visas och hur den visas.

VIKTIGT! Den nya vyn aktiveras första gången du är inne på inställningarna av huvudvyn och klickar spara. Efter det kommer den tidigare inställningen av huvudvyn försvinna och den nya huvudvyn blir aktiverad.

Följande ändringar har implementerats för Huvudvyn av Företag:

  • Du kan nu välja upp till 10 anpassade fält att visa i ”Headern”, och nu visas både fältrubriken och fältets innehåll.
  • Du kan nu helt och hållet dölja boxen som innehåller genvägar till de olika datatyperna under ett Företag.
  • Alla boxar som visar poster från datatyper tillåter nu att fem valfria anpassade fält visas.
  • Datatyps-boxen för Produkter tillåter 10 valfria anpassade fält.
  • Alla boxar som finns i huvudvyn kan nu dras med musen (s.k. drag-n-drop) till önskad placering.
  • Relationer visa nu som ett relationsträd inne på huvudvyn under organisationen (om det finns relationer kopplade)
  • Det finns inte längre någon maxgräns för antal boxar i Huvudvyn för Företag.
  • Du kan nu anpassa Huvudvyn utifrån vilken ”Typ” ett Företag har registrerat i rullgardinslistan med samma namn. Det görs på samma sätt som när du anpassar Huvudvyn per användare.

 
Se exempel i guiden