CRM system

3:e, 4:e och 5:e ansvarig etc. för ett företag

Med denna förbättring är det nu möjligt att tilldela fler än två ansvariga för ett företag, och styra dataåtkomsten även för dessa ytterligare ansvariga.

Utvecklingen gäller endast för Företags ansvarig och inte för ansvarig på Aktiviteter, Affärsmöjligheter, Leveranser eller Supportärenden.

Funktionen använder Plus-fält (kräver Enterprise) av typen “Alla användare”. Detta typ av fält innehåller alltid en uppdaterad lista med alla aktiva användare i webCRM Systemet, och det kan, precis som med andra anpassade fält, döpas till valfritt namn. Med detta fält kan du ha upp till 20 extra ansvariga utöver de två standard fälten för ansvarig på Företag.

Läs hela guiden