Bra kundservice

Gör dina kunder nöjda med god kundservice

Det ska vara så enkelt som möjligt att vara kund hos ett företag. För om man som kund måste vänta alltför länge på att lösa ett problem med en produkt eller tjänst, om det inte finns tillräckligt med hjälp eller om man står med olösta frågor, då slutar det med att man flyttar sin verksamhet till ett annat företag. Och det finns naturligtvis inga företag som är intresserade av att det sker. Därför är det viktigt för din verksamhet att du är redo att se till att dina kunder får god kundservice så att de alltid är glada och nöjda – både med den produkt de har köpt och den tjänst ni erbjuder.

Det finns många delar när det gäller god service, vilka kräver ett nära samarbete mellan ditt support- och säljteam. För att göra arbetet mer systematiskt och effektivt kan ditt företag ha stor nytta av ett CRM-system som webCRM. Här får du nämligen ett bra verktyg som hjälper dig att i god tid följa upp på kundförfrågningar så att alla kunder får den hjälp de behöver i tid. Det är bra kundservice.

Testa webCRM i 14 dagar

Du får tillgång till all funktionalitet och du behöver inte bry dig om installationer då webCRM är helt webbaserat

Sätt supporten i system

När en kund ringer till kundtjänst för att få hjälp och support är det viktigt att ärendet alltid följs upp eftersom god service är den bästa utgångspunkten för långsiktiga kundrelationer och merförsäljning. Därför kan du med hjälp av webCRM upprätta ett system med ett biljettsystem i supporten som ser till att ditt supportteam alltid följer upp ärendena. Uppföljning kan ske via telefon, men du kan också skicka e-post till kunden med status för ärendet genom webCRM.

Med webCRM-systemet kan du också dela information om support mellan teamen. På så sätt kan säljarna följa ärendet i kundinformationen så att de är uppdaterade. I kundinformationen kan säljarna både registrera information om varje köp och tillhörande supporthistorik – till exempel när man senast utförde service på produkten och modellnummer. Då har säljarna alltid den relevanta information som krävs för att säkerställa en god kundrelation. I standardmodulen i webCRM är det också möjligt att infoga effektiva standardsvar i e-postmeddelanden till kunderna. Det är ett verktyg som är relevant för både sälj- och supportteam.

Med webCRM har företagets supportteam möjlighet att enkelt skapa sig en överblick över de pågående supportärendena. Med de visuella funktionerna i webCRM går det nämligen snabbt att skapa grafer och översikter som ger en visuell bild över resultat och en komplett ögonblicksbild över supportärenden.

 

Bespara dina kunder onödig information

En annan viktig del av god kundservice är att inte störa kunderna med onödiga nyhetsbrev eller e-postmeddelanden som inte är av intresse eller samtal från säljare som inte har samordnat sitt arbete. Därför är det för det första viktigt att du känner dina kunder och deras vanor så att du vet vilka produkter och offerter som kan vara av intresse för dem. Med webCRM får du möjlighet att skicka riktade budskap till kunderna direkt från deras kundinformation, men det går också att skicka samma information till en viss kundgrupp. Se också till att kunderna blir inbjudna till rätt evenemang som anordnas av marknadsavdelningen, så att de känner sig ihågkomna och uppskattade.

Oavsett vad du gör bör du alltid fokusera på att ge den bästa kundservicen. Det bidrar nämligen till att skapa långvariga och starka kundrelationer.