Affärsstrategi

Utveckla din affärsstrategi med CRM

I en tid när de flesta företag måste navigera i en vardag som präglas av hård konkurrens om kunderna med andra företag på en ständigt föränderlig marknad är det viktigt att ha en affärsstrategi som konsekvent syftar till att stärka bolagets mål om tillväxt och som kan skapa den grundläggande strategiska grunden för utveckling av processer och metoder. En affärsstrategi är ett dynamiskt verktyg som kan användas av ledningen för att hålla företaget på rätt kurs. Det är också viktigt att ledningen kan omvandla strategin till konkreta metoder som kan utföras av företagets anställda. En affärsstrategi är aldrig fastlåst och i en föränderlig värld är det viktigt att utveckla och optimera ditt företags affärsstrategi så att ledningen kan vara säker på att du arbetar mot de rätta målen med de rätta medlen.

Det krävs tillräcklig information för att bedöma om ett företag uppnår det önskade målet för tillväxt. Och om företaget uppnår sina mål är det nödvändigt att veta exakt vad som orsakat detta. Å andra sidan är det också nödvändigt att bli klokare på vad som har gjort att affärsstrategins mål inte har uppnåtts så att företaget kan göra förändringar på de rätta ställena. Denna information kan ett CRM-system hjälpa till att ge dig.

Testa webCRM i 14 dagar

Du får tillgång till all funktionalitet och du behöver inte bry dig om installationer då webCRM är helt webbaserat

Dataanalys och rapportering

Med ett CRM-system som webCRM där du har all viktig kunddata samlad på ett ställe och som kan integreras med bland annat ditt ekonomisystem får ditt företag ett ovärderligt verktyg för att lära sig om sig själv och sina kunder, och det är viktigt kunskap när företaget ska utveckla rätt affärsstrategi som drar upp de stora riktlinjerna för företaget och de anställdas arbete. Med webCRM ditt företag kan få inblick i olika kundmönster som kan göra dig klokare på era kunder och hur de reagerar på olika kontakter och offerter från företaget. Med ett CRM-system kan man t ex analysera hur stor andel som öppnar ett utskickat nyhetsbrev. Det ger en inblick i vilka typer av kunder som är intresserade av specifika produkter, och på det sättet kan du lära dig vilka företag du ska använda dina resurser på när du ska sälja en viss produkt eller tjänst.

En av funktionerna i webCRM är till exempel att systemet kan hjälpa säljteamet att förutsäga försäljningen och hålla koll på budgetmål, och det ger en viktig överblick över hur mycket av säljarbetet som leder till faktiska beställningar. Detta sker genom pipelinefunktionen där den enskilde säljaren i varje skede av en försäljning bedömer sannolikheten för framgång. Sedan sköter webCRM allt dataarbete och sammanställer en rapport som gör ledningen klokare på om det finns ett behov av nya initiativ eller förbättrade arbetsmetoder.

 

Rikta insatserna

Med alla nödvändiga uppgifter för var de största vinsterna för företaget ligger och var man bör använda flest resurser för att uppnå affärsstrategins mål för tillväxt blir det också lättare för marknadsavdelningen att utföra bättre riktad marknadsföring som når rätt kundgrupper. En bra start är att dela era kunder i A-, B- och C-kunder, så att ditt företag får en tydlig överblick över vilka kunder som är mest lönsamma i förhållande till var ni får det största täckningsbidraget. Genom att integrera information från ditt ekonomisystem (ERP) i webCRM kan du enkelt ta reda på var det finns mest vinst och vilka typer av kunder det innebär. När du har tagit reda på vilka kunder som är mest lönsamma är nästa steg att ta reda på vilka produkter dessa kunder köper. På så sätt kan du rikta både marknadsföring och säljinsatser mot rätt kunder och se till att dessa kunder alltid prioriteras med rätt resurser.

Det finns alltså massor av svar att hämta i all data, så det gäller bara att använda den kunskapen på ett målinriktat sätt i ditt arbete för kunderna och för fortsatt tillväxt.