CRM system


Varför CRM?

Vad är det enklaste sättet att förstå syftet med ett CRM-system? Låt oss börja med att utvärdera tanken kring förbättrad kommunikationen mellan avdelningar i det egna företaget. Tänk dig att medarbetarna inom marknad, försäljning, kundservice etc. är anslutna till ett och samma verktyg. De kan organisera sina kunder och kontaktpersoner, sina viktiga anteckningar, aktiviteter/uppföljningar och diverse kundinteraktioner i en och samma plattform. Var och en av dem har smidig och direkt åtkomst till all information de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Vem drar nytta av ett CRM-system? Svaret är enkelt - alla!


Alla företag behöver en CRM-strategi. Ni behöver ha er kundinformation strukturerad, ha koll på medarbetarnas interaktioner som gjorts med såväl de potentiella som befintliga kunderna och kunna dra ut bra rapporter för att göra korrekta analyser och uppföljningar.

Ett företag har svårt att överleva utan betalande kunder och deras upplevelse blir avgörande i varje interaktion. En grundförutsättning för att lyckas med det - är att samla all relevant data såsom anteckningar, möten, offerter och avtal, e-post, dokument ... listan är lång - i ett och samma system. 

Ett CRM-system kan revolutionera ett företags framgång, vilket ger ditt företag ett försprång mot konkurrenterna och värdefull information om kunderna, vad som är viktigt och vad de förväntar sig från er. Det förenklar och förbättrar alla affärsprocesser, vilket i sin tur leder till sänkta kostnader, ökad produktivitet och i en förlängning ökade intäkter.


Behöver ni bättre samordning inom teamen för att dra nytta av möjligheterna? Med webCRM får ni stöttning och rådgivning kring er försäljning, från början till slut. Ni kan dra ännu större nytta av era befintliga resurser och med dagens teknik är det enklare än någonsin. Med kunskapen om varje unik kundrelation kan ni göra analyser och ta bättre beslut. webCRM gör det mesta av “pappersarbetet” och låter er ägna mer tid åt att vårda relationerna.