CRM system / Säljledning

Hur kan ett CRM-system förbättra effektiviteten?

Vilka är ditt företags största behov just nu? Det råder ingen tvekan om att företag hela tiden måste titta på nya och smartare sätt att förbättra effektiviteten, eftersom ökad produktivitet innebär ökad försäljning, färre kostnader och i slutänden en ökad tillväxt. Det finns idag en digitalt driven vardag som kräver mer än du kan hantera om du inte har de rätta verktygen. Du måste därför vara proaktiv och använda olika lösningar som ger de bästa möjliga fördelarna för just ditt företag. Customer Relationship Management (CRM) är en av komponenterna för att det digitala ska fungera i harmoni med ditt företags behov och löpande vidareutveckling.

För att ett företag ska lyckas på bästa sätt, så behöver du ett system som hjälper dig med struktur, affärsmål och försäljningsprognoser samt rapporter och analys på olika nivåer. Utan ett tillförlitligt system blir det onödigt komplicerat och tidskrävande att samla in den data som krävs för att ni ska kunna analysera och optimera era försäljningsprocesser.


Här är fem skäl till varför du bör överväga att investera i ett CRM-system:

1. Bättre bearbetning av potentiella kunder

Med ett CRM-system kan ni hantera era leads bättre och mer effektivt, samtidigt som ni kan hålla koll på leadskällan. Få in leads exempelvis från hemsidan eller skapa ringlistor baserat på företagsinformation och finansiella nyckeltal etc. Håll koll på vad som har sagts och vad nästa steg är, säkerställ att uppföljning verkligen sker och vad utfallet för respektive kontakt baserat på leadskällan.


2. Optimal kommunikation mellan medarbetarna och kunderna

CRM ger tillgång till en palett av information där kunden upplever medarbetarna som kunniga och professionella. All relevant information hjälper till att förbättra sammanhållningen hos medarbetarna och hjälper samtidigt kundansvariga att ta avgörande steg i jakten på nya affärer.


3. Affärstillväxt

Utgå från CRM-systemet från första kontakt till att det kanske är er bästa kund om 2 år. Jobba strukturerat med affärsmöjligheter, pipeline och prognostisering och följ utvecklingen mot budget. Dra nytta av befintlig data och planera hur tiden ska disponeras för bästa effekt.


4. Utveckla säljteamet

Ett CRM-system hjälper chefer att identifiera styrkor och svagheter i teamet. Få en snabb överblick vilka säljare som behöver stöttning i att stänga fler affärer, vilka säljare som kommer få några tuffa månader framöver och hur det går för hela bolaget, ett specifik land eller den enskilda avdelningen. Att ha denna information tillgänglig gör att du kan ägna tid åt de delar som just nu kräver extra stöttning.


5. Öka produktiviteten

CRM ökar produktiviteten då varje medarbetare vet vad som ska göras och förväntas av dem. Är någon sjuk, så kan en kollega hoppa in och överta uppgifter, ärenden osv. och fylla på med nya kommentarer och information när de varit varit i kontakt med kunden. När kollegan kommer tillbaka, så kan denne fortsätta som om inget hade hänt och utan att kunden blivit drabbad. Detta kommer över tid att skapa en mer organiserad och framgångsrik organisation.