CRM system

Hur kan du hantera behörigheten för dina anställda?

Vilka användare kan importera och skriva över befintlig data? Vilka användare har möjlighet att radera data? Hur är det med försäljningssiffror, offerter och order - ska alla användare kunna se all information och vem ska kunna redigera en budget?

Om medarbetare har tillgång till allt för känslig information som de inte borde se, så riskerar du att saker och ting blir fel. Så länge frågan är lyft och ni aktivt tagit ett beslut kring riktlinjerna, så är det ofta inga problem, men i de fall frågan inte är lyft, så ska ni fundera en runda till då förståelse, fingertoppskänslan av att hålla konfidentiell information fortsatt hemlig inklusive frihet under ansvar kan variera från person till person.

Behörighet är de möjligheter en enskild användare har att kunna skapa, läsa, skriva, ändra och radera delar i CRM-systemet, men även påverka konfigurationer och systeminställningar. En sk. superuser kan normalt sett definiera behörigheter på gruppnivå för att därefter styra vilka användare som får åtkomst till vilka företag, affärsmöjligheter, stängda affärer osv.

Det innebär i sin tur att det är möjligt för användare inom olika avdelningar att ta del av olika  information om kunden beroende på behov. Nivån på behörighetsnivån styra ofta på användarens position eller roll i företaget.

Hur börjar man?

Det bästa sättet att starta arbetet är att definiera de olika rollerna inom företaget och bestämma nivån av ansvar och lämpliga nivåer av åtkomst - men försök hålla det enkelt för att slippa en massa onödig administration över tid. Nästa steg blir att säkerställa hur CRM-systemet kan hjälpa dig att implementera dessa behörighetsnivåer i ditt företag. I webCRM skapar du på egen hand vilka olika behörighetsnivåer som ska finnas och vilka användare som ska vara kopplade till vilken behörighetsnivå. 

Med hjälp av användargrupper och åtkomstnivåer kan du vara säker på att alla i ditt team får en profil som passar deras behov - vill du veta mer? Boka en demo så ringer vi upp dig!