CRM system

I allmänhet effektiviserar och förbättrar CRM-system försäljningsprocessen, marknadsföringskampanjer och kundservice (för att inte tala om kundinteraktioner i allmänhet) genom att rationalisera och förenkla arbetsflödet, bygga upp en försäljningspipeline, automatisera uppgifter och analysera data.

Försäljningsautomatisering sorterar information mellan olika kanaler och rationaliserar arbetsflödet. Automatiska aktivitetshanteraren gör dig av med en hel del manuell datainmatning och gör det enkelt att följa säljarnas prestationer.  Automatiseringen hjälper också till att schemalägga säljarna och planera för perioder med hög belastning. I slutet mot varje månad kan försäljningsledaren enkelt identifiera och spåra tillgängliga försäljningsmöjligheter för att sätta mål till nästa månad. 

                 Om du är särskilt intresserad av effektiviserad försäljning är ett CRM som samlar dina kundkontakter via röst, chatt, sociala medier och e-post på ett och samma ställe extra viktigt. Detta resulterar i förbättrad effektivitet i hela verksamheten och dramatiskt ökad synlighet för teamets prestationer, din kundbas och marknaden i stort.

Med hjälp av offerthantering kan du skapa snabba offerter och hålla koll på de offerter som redan är utskickade till kunder och prospekt. Detta är mycket användbart för att prognostisera försäljningen, ta itu med företagets övergripande driftbehov samt segmentera prospekt för att ytterligare förfina din försäljningstrappa. Om många av prospekten fastnar på ett visst steg av processen kan det vara användbart för säljarna att analysera hur det kan förbättras eller för marknadsföring att skapa kampanjer specifikt för prospekt i det stadiet.

webCRM har också hantering av kontakter med funktioner som samlar information från kanaler så som LinkedIn, Facebook, telefon, chatt och e-post. Det ger dig enkel insyn i vem som är vem i förhållande till ditt företag och var de befinner sig i försäljningscykeln. Du kan vårda kontakter med personlig, relevant information över tid för att bygga upp en individuell relation och varumärkets synlighet för att vinna lojala kunder.

Genom integrerad kundservice kan du upptäcka potentiell försäljning medan kundrelationer utvecklas, vilket ger dig möjlighet att reagera och dra nytta av den direkt. Integrerad kundservice gör också det lättare att hålla reda på projekt, offerter, brev, kontrakt och meddelanden - främst så att en säljare hör av sig vid rätt tidpunkt. Bäst för merförsäljning är att höra av sig precis innan en kontrakt ska förhandlas och inte direkt efter ett argt meddelande till supporten... Timing är allt!