CRM-utbildning

CRM-tendenser som framträder och som kommer att underlätta din försäljning

Är ditt CRM-system redo att ta nästa steg på vägen till säljnirvana? Vi har putsat kristallkulan, spått i kaffesumpen och tittat ut i rymden för att kunna ge besked om vilka CRM-relaterade tendenser du ska hålla koll på så att du inte hamnar på efterkälken i kampen om kunderna.

Både B2C- och B2B-kunder förväntar sig i allt högre grad att få en individuell kundupplevelse där du som leverantör inte bara motsvarar deras behov här och nu, utan förutser vad de har för behov om tre månader, sex månader eller ett år.

Det betyder att företag, både stora och små, ska skifta fokus. Traditionell Customer Relationship Management (CRM) räcker inte längre. Du ska ta nästa steg mot Customer Experience Management (CEM) och arbeta strategiskt och databaserat med kundernas upplevelser i alla delar av företaget om inte konkurrenterna ska sno dina kunder.

CRM-systemet är fortfarande navet i ditt arbete med kundernas upplevelser, men under 2019 ska du anpassa det med Automatisering och Integrationsplattform.

 

Automatisering: Skapa mer värde för kunderna utan att göra mer

Vi förutspår att man kommer att fokusera mer på automatisering av arbetsprocesserna under 2019. Inom marknadsföring har marknadsföringsautomation tillämpats sedan länge, men även inom försäljning, bokföring och kundtjänst kommer automatiserade processer och arbetsflöden att få allt större betydelse.

Genom automatisering får medarbetarna mer tid att ge kunderna en bättre kundupplevelse och du slipper förlora kunder och potentiella kunder på grund av bristande uppföljning.

Tänk dig till exempel att en kund beställer något på din hemsida. Det startar ett automatiserat flöde där kunden skapas i CRM-systemet tillsammans med en order. Den ansvarige säljaren får en uppföljningsaktivitet inbokad i sin kalender så att han kan kontrollera om kunden är nöjd med sitt köp. Den dagen får säljaren en SMS-påminnelse om att ringa kunden. Allt sker automatiskt.

Därför ska du hänga med den här trenden

Automatisering av arbetsprocesser underlättar det administrativa arbetet. Ni får mer utan att anstränga er mer och frigör tid, vilket skapar värde för kunderna och i slutänden för företaget. Genom en automatiserad process säkerställer ni att alla följer samma rutin och att inga avtal glöms bort.

Så här kommer du igång med automatisering

Kartlägg era arbetsprocesser, men starta inte allt på en gång. Börja med något enkelt, till exempel en del av säljprocessen.

Vilka steg ska en säljare gå igenom när han eller hon skickar ut ett erbjudande? När ska uppföljning ske och vem ska ansvara för detta? Hur mycket av rutinen kan automatiseras med hjälp av ditt CRM-systems inbyggda funktioner och hur mycket ska andra program och integrerade funktioner användas?

Pssst … Du behöver inte misströsta om ditt CRM-system inte har inbyggda automatiseringsverktyg. Häng med i utvecklingen med integrationsplattformar och få tillgång till de bästa automatiseringsverktygen på marknaden:

 

Integrationsplattform: Låt dig inte begränsas av programvaran

Precis som kunderna förväntar sig att få en mer individuell köpupplevelse tror vi att CRM-användare alltmer kommer att förvänta sig individuellt anpassad integration. De vill inte längre vara bundna av CRM-leverantörernas integrationspaket, utan vill själva välja vilka program och appar de vill integrera med.

Integrationsplattformar som Zapier, Sync, Process Street och Anypoint, för att bara nämna några stycken, är vägen fram. Här kan användarna själva göra enkla integrationer mellan till exempel sina CRM-system och e-postklienter, ERP-system, hemsidan, automatiseringsappar, appar för mötesbokning och mycket annat.

Därför ska du hänga med den här trenden

När du använder en integrationsplattform kan du själv välja exakt den programvara du vill integrera med ditt CRM-system. Du kan integrera med den bästa programvaran inom alla kategorier och du slipper framförallt många dyra API-lösningar.

Så här kommer du igång med integrationsplattformar

Om du inte redan har tillgång till det program du vill integrera med ditt CRM-system ska du köpa en licens som motsvarar dina behov. Köp även en licens för den integrationsplattform du vill använda. Sedan är du klar med att konfigurera din integration. De flesta integrationsplattformar har sina egna guider för att konfigurera integrationer.

Pssst … Något som du kan använda integrationer för är att automatisera dina arbetsprocesser så att dina medarbetare får så få administrativa uppgifter som möjligt och istället kan använda tiden till att ta hand om kunderna, locka potentiella kunder och få ordrar.