CRM system

Anpassa din kunddata i ett CRM-system

Varför är en uppdaterad kunddatabas en av de bästa investeringarna som ditt företag kan göra? En “CRM-databas” innefattar all kundinformation som du samlat in. Relevant och uppdaterad data förser ett CRM-system med möjligheterna att ge användarna betydande fördelar på många plan. Med rätt information kan ditt företag locka rätt typ av kunder, genomföra riktade marknadsföringskampanjer och generera försäljning på olika nivåer. 

Om vi leker med tanken att ett CRM-system är motorn till all försäljning, marknadsföring och kundservice så är datan och informationen bränslet som får den att fungera. Ju mer relevant information du har, desto bättre kan ett CRM-system fungera. 

Vilka typer av data bör finnas?

  • Varje företag bör utforma sin struktur baserat på sina behov, men de vanligaste delarna är: alla typer av grunduppgifter till en kund eller ett prospekt inklusive kontaktytorna i form av personernas namn, e-post, titel och ofta några typer av ytterligare segmentering beroende på vad man i slutänden vill få ut.

  • Beroende på era olika kontaktsätt, så är det bra att ha kolla på leads-källan och hur denne kom i kontakt med företaget från början (webbplats, sociala medier, e-postkampanjer etc.). Det ger över tid möjlighet att förstå vilka leads-källor som det är värt att satsa mer på i förhållande till affärer och intäkter.

  • Att ha koll på alla interaktioner som gjorts inklusive senaste gången någon var i kontakt med någon hos kunden, senaste gången de skickade feedback eller reklamation, senaste gången någon interagerade mer era nyhetsbrev och utskick, senaste gången de la en beställning och vad de beställde etc.

 

Med hjälp av bland annat dessa uppgifter kan ett företag inte bara ta reda på deras kunders behov och önskemål utan även prognostisera sin försäljning och skapa segmenterade marknadsföringsstrategier och kampanjer. Så när du börjar arbeta med ett CRM-system, så är det viktigt att identifiera och förstå just era företagsmål och hur ni planerar att nå dem ― baserat på all er befintliga data.

webCRM ger ditt företag verktygen - prova själv i 14 dagar!