Projektplan - Få hjælp til den gode projektplan

Få overblik med en projektplan

Det er en afgørende faktor for et projekts succes at have en god projektplan. Det kan tage tid at udvikle en god projektplan, men det er værd at lægge de nødvendige timer i arbejdet, for en god projektplan kan i sidste ende føre til besparelser både økonomisk og tidsmæssigt. En projektplan er et operationelt styringsredskab, som hjælper dig og dine medarbejdere med at udføre projektet på en fornuftig måde.

Med en god projektplan er der flere ting, der skal kortlægges for at gøre det efterfølgende arbejde nemmere og meget mere fokuseret. For det første gælder det om at få defineret projektets mål, så du fra starten er klar over, hvad dit team og du arbejder hen imod. Et andet vigtigt punkt er at få udarbejdet en tidsplan for projektet med milepæle for, hvornår enkelte dele af projektet skal være færdiggjort, eller der skal være sket bestemte fremskridt. Samtidig er det også vigtigt at vurdere, hvor mange ressourcer og omkostninger det enkelte projekt kræver, så du kan lave de rigtige prioriteringer.

Prøv webCRM gratis i 14 dage

Få adgang til alle funktioner – uden installation

PRØV webCRM GRATIS I 14 DAGE

 

Når du har lavet projektplanen og projektet er påbegyndt, er det også vigtigt løbende at følge op og sikre, at der sker fremskridt. Hvis det er nødvendigt, kan der også laves justeringer af planen løbende, så den hele tiden er rettet mod jeres mål.

Der er altså mange elementer, der skal være på plads, for at du har en god projektplan, som kan hjælpe dig med at arbejde fokuseret mod dit mål. Men med et CRM-system, som indeholder alle dine kundedata og er integreret med dit økonomisystem, bliver det meget nemmere for dig at finde de informationer, der skal til for at lave en udførlig projektplan.

 

webCRM hjælper dig med at lave den rigtige projektplan

Hos webCRM tilbyder vi et CRM-system med et bredt udvalg af funktioner, du nemt kan tilpasse til din virksomhed, så du kan få udarbejdet den rette projektplan, uanset om det gælder en plan over et salgsforløb eller en kampagne målrettet specifikke kunder. Når du skal kortlægge de forskellige interessenter i et projekt, kan du med dine kundekort og kundedata hurtigt danne dig et overblik og samtidig være sikker på, at alle relevante informationer er samlet et sted, så du er sikker på, at dit projekt bliver målrettet rigtigt.

Med webCRM kan du også få et overblik over, hvilke ressourcer, det vil være rigtigt at bruge til det enkelte projekt. Med webCRM har du nemlig god mulighed for at lave dataanalyse, der for eksempel kan give dig et overblik over, om der er sælgere, der klarer sig særligt godt inden for en bestemt branche, og det derfor er disse medarbejdere, der bør arbejde med projektet.

 

Følg op løbende med webCRM

Når en god projektplan er blevet udviklet, og det er tid til at komme i gang med det egentlige salgs- eller marketingsarbejde, er webCRM også en stor hjælp, når det gælder om at holde overblikket over, hvordan projektet løbende skrider frem. Når I har lagt en tidsplan, som projektet skal følge, kan du nemlig skrive alle vigtige deadlines, møder og andre milepæle ind i webCRM, som så giver besked, når det er tid til at tage kontakt til en kunde, eller det snart er deadline for at færdiggøre et nyhedsbrev eller en e-mail. Med aktivitetsloggen i webCRM kan du også hele tiden holde dig opdateret på, hvor langt de andre deltagere i projektet er, og så slipper I for surt dobbeltarbejde, når I hele tiden kan holde hinanden opdateret om processen.

Når det er tid til at evaluere projektplanen og projektet, kan webCRM også spille en central rolle. Med webCRM får du et værktøj med de rette funktioner til at analysere udvalgt data og hurtigt udarbejde rapporter, der for eksempel kan tages med på salgsmøder. Derfor kan du hurtigt danne dig et overblik over, om projektet skrider frem, som det skal, og om I opnår resultater. Når det er tid til at præsentere resultater og fremskridt, kan du med webCRM lave grafer og dashboards, der nemt kan visualisere jeres resultater.