Kurs för administratörer


Deltagarna på kursen lär sig naturligt att konfigurera och ställa in webCRM. Utöver detta bjuder dagen på information om ”best practice” när det gäller struktur och processer i webCRM.

Kursens varaktighet är från 9:00 till 15:00 och är gratis.

Observera att det endast finns plats för en person per företag.