Säljledning / Säljtips / CRM system

6 fördelar med CRM för säljare

Försäljningschefer har vanligtvis lätt att se fördelarna med att införa ett CRM-system. De uppskattar att deras försäljningsdata lagras centralt i ett system och presenteras i ett lättöverskådligt format, vilket gör att de kan övervaka försäljningsprocessen och personalens prestationer.

Tyvärr ser ofta många säljare endast CRM-system som ett verktyg som skapar merarbete och ökad mikrohantering av deras arbete. Därför är det viktigt att säljare förstår vikten av deras arbete i CRM-systemet.

Försäljningschefen måste utbilda sina säljare i följande fördelar:

1. Öka försäljningen

Genom att förenkla försäljningsprocessen och dess aktiviteter ger det mer rum för säljarna att fokusera på det de gör bäst - att sälja! Även ifall det kan kännas som extra arbete under inlärningsprocessen visar alla undersökningar att CRM-system sparar företag enormt mycket tid när säljarna inte längre behöver spara informationen manuellt.

När säljarna är bekväma med användningen av CRM-system är det lättare att generera nya affärer för att det är helt enkelt lättare att hålla reda på fler prospekt samtidigt.

 

2. Tillgänglighet av data

Då all data är tillgänglig till alla - närsomhelst och varsomhelst - kan säljare jobba varifrån dem vill utan minska samarbetsmöjligheterna sinsemellan. Möjligheten att dela och distribuera data i ett CRM-system har visats sig vara väldigt effektivt under de senaste årets pandemi då många kollegor har jobbat hemifrån och ibland har behövt ta längre sjukledighet med kort varsel. Därför är det viktigt att kollegorna kan se all information, aktiviteter och data samlad under ett specifikt konto för att inte tappa relationen med prospekt.

 

3. Minska kostnaderna

Automatisering av aktiviteter gör att kvalitativa resurser kan läggas där de gör mest nytta. Att ha säljare spendera timmar på att organisera kundinformation i Excel eller att spendera tid på att hitta det senaste emailet i Outlooken är inte längre kostnadseffektiv.

Vi har också sett fall där företag har förlorat information när en av deras anställda har lämnat företagen. Om inte information är samlad på ett ställe kan man förlora viktiga försäljningsmöjlighet när man minst anar det.

 

4. Prioritera försäljningsaktiviteter

Säljare måste också kvalificera och följa upp på rätt leads vid rätt tillfälle för att optimera försäljningen. När information är samlad på olika platser är det lätt att säljare missar att följa upp på en het prospekt som är redo att köpa och risken att förlora den potentiella kunder är stor.

 

5. Förbättra kundservice och tillfrällelste

Vi alla vet att kunden är allt i ett säljorienterat företag. Om inte kunden är tillfredsställd med sina interaktioner både innan, under och efter kontraktet är signerad är det enkelt för företaget att få ett dåligt rykte. Därför är det viktigt att all kommunikation mellan företag och kund är tillgänglig för alla avdelningar så att det som sägs är rätt och i ton med tidigare konversationer.

 

6. Förbättra marknadsföring

Säljarnas arbete i ett CRM-system enormt viktigt för marknadsföring. Inte bara för att minska kostnaderna men även för att kunna skapa de mest övertygande kampanjer. Allting handlar om att lära känna kunden och hur ska marknadsföringsavdelning kunna göra det om kommunikationen mellan företag och kund inte är tillgänglig för dem att analysera.

Det är också viktigt för marknadsföringsavdelningen att samla data kring deals, både de som blev vunna och de som gick förlorade. På så vis kan man optimera marknadsföringen och dess kampanjer på de kanaler och aktiviteter som leder till flest vunna deals.

 

CRM är dock ett verktyg som inte bara löser dessa nyckelproblem. Det kan även hantera andra, inte mindre angelägna frågor. Läs gärna mer här.