God kundeservice fra ditt CRM-system

Gjør dine kunder fornøyde med god kundeservice

Det må være så enkelt som mulig å være kunde i et selskap. For hvis du som kunde må vente for lenge på å løse et problem med et produkt eller en tjeneste, eller det ikke er nok hjelp hvis du har ubesvarte spørsmål, ender du opp med å flytte virksomheten din til et annet selskap. Og selvfølgelig er ingen selskaper interessert i at det skjer. Derfor er det viktig for din bedrift at du er klar til å sikre kundene god kundeservice, slik at de alltid kan være glade og fornøyde - både med produktet de har kjøpt og med tjenesten du tilbyr.

Det er mange elementer av god service som krever tett samarbeid mellom supportteamet og salgsteamet. For å gjøre arbeidet ditt mer systematisk og effektivt, kan virksomheten dra nytte av et CRM-system som webCRM. Her får du et godt verktøy som hjelper deg med å følge opp kundenes henvendelser i tide, slik at alle kunder får den hjelpen de trenger i god tid. Det er god kundeservice.

Sett supporten i system

Når en kunde ringer inn kundeservice for å få hjelp og støtte, er det viktig at det alltid er oppfølging, fordi god service gir det beste utgangspunktet for langsiktige kundeforhold og mersalg. Derfor får du med webCRM en support plattform med et system som sørger for at supportteamet blir fulgt opp. Oppfølging kan gjøres på telefon, men du har også muligheten til å sende e-post til kunden med sakens status via webCRM.

Med webCRM har du også muligheten til å dele support informasjon på tvers av teamene. Dermed kan selgerne følge saken inne på kundekortet slik at de blir oppdatert. På kundekortet kan selgerne registrere både detaljer om hvert enkelt kjøp og tilhørende support historikk - for eksempel når produktet sist ble betjent - og modellnummer. Da har selgerne alltid den relevante informasjonen som trengs for å sikre et godt kundeforhold. I support modulen i webCRM er det også mulig å slå sammen effektive standardsvar i e-post til kunder. Det er et verktøy som er relevant for både salgsteam og support team.

Med webCRM har bedriftens support team muligheten til enkelt å få en oversikt over pågående supportsaker. Med de visuelle funksjonene til webCRM er det raskt å lage grafer og dashbord som gir et visuelt bilde av resultatene og det generelle øyeblikksbildet av supportsaker.

 

Spar kundene for unødvendig informasjon

En annen viktig del av god kundeservice betyr at du ikke forstyrrer kundene unødvendig med nyhetsbrev eller e-post som ikke er av interesse eller med samtaler fra selgere som ikke har koordinert sitt arbeid. Derfor er det først viktig at du kjenner kundene dine og deres vaner, slik at du vet hvilke produkter og tilbud som vil være av interesse for dem. Med webCRM får du muligheten til å sende målrettede e-poster til kunder direkte fra kundekortet, men det er også mulig å segmentere kundene slik at en bestemt kundegruppe får den samme informasjonen. Sørg også alltid for at kundene blir invitert til riktige arrangementer arrangert av markedsavdelingen slik at de føler at de blir husket og verdsatt.

Uansett hva du gjør, bør du alltid ha fokus på at yte den beste kundeservicen. Det er nemlig med å skape både langvarige og sterke kunderelasjoner.

PRØV webCRM I 14 DAGER