Myynnin hallinta

Konsernirakenne graafisesti

Silloin kun asiakkaasi ovat suuria yrityksiä, joilla on konsernirakenne, tarvitaan koko asiakkuuden hoitamiseen selkeät pelisäännöt ja myynnin ohjaus.

Konserneista vastaavan myyjän tulee ymmärtää mikä on konsernin rakenne ja millä tavalla konsernissa tehdään päätöksiä. Heidän tulee ymmärtää minkä arvon yrityksesi asiakkaalle tuottaa sen lisäksi, että myynti tietää, mitä konserniasiakkaan kanssa tällä hetkellä tehdään.

Suurasiakasmyynnin perusteita

Konserniasiakkuuden suhde yritykseesi pitää olla syvä, jotta voit voit asiakkuuden hallinnalla pitää kilpailijat ulkona. Mahdollisimman syvä penetraatio asiakkuuden eri toimipisteisiin antaa syvyyttä ja asiakkuudesta vastaavalle mahdollisuuksia hallita kokonaisuutta paremmin kuin kilpailijat.

Kun kykenet löytämään konsernista päättäjät, joiden kanssa voit työskennellä systemaattisesti, olet jo saavuttanut hyvän tason asiakkuuden hallinnassa.

Tiedolla johtaminen

webCRM:n uudistunut konsernirakenteiden graafinen näyttö, antaa myynnille hyvät tiedot asiakkuuden hoitamiseen.

 • selkeä graafinen kuva konsernin rakenteesta
 • konsernisuhteiden vapaa määrittely (esim. tytäryhtiö, palvelutoimittaja jne.)
 • kokonaisuuden hallinta, jonka avulla saatavissa koko konsernin aktiviteettidata
  • Tehtävät
  • Tapaamiset
  • Kontaktihenkilöt
  • Myyntimahdollisuudet
  • Tilaukset
  • Toimitetut tuotteet
  • Asiakirjat
  • Sähköpostiliikenne

Asiakkuuden johtaminen tiedolla saa uusia mahdollisuuksia.