Sähköpostimarkkinoinnin 

Edistä yksilöllistä sitouttamista webCRM:n sähköpostimarkkinoinnin avulla

Hajanainen sähköpostiviestintä johtaa epäjohdonmukaiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ja vaikeuksiin seurata sähköpostimarkkinoinnin tehokkuutta. Tämän seurauksena voi olla myyntimahdollisuuksien ja asiakasuskollisuuden menettäminen.

webCRM:n keskitetty sähköpostimarkkinointiominaisuus auttaa tehostamaan ja johdonmukaistamaan viestintää mahdollisten ja olemassa olevien asiakkaiden kanssa, mikä auttaa vaalimaan vahvoja asiakassuhteita koko asiakkaan elinkaaren ajan.

webCRM:ssä olevien yhdistettyjen asiakastietojen avulla tehostat sähköpostiviestien lähettämistä, ja varmistat asianmukaisen segmentoinnin ja relevantin viestinnän. Kun sähköpostihistoria on liitetty asiakaskortteihin, saavat myynti- ja tukitiimisi nopeasti yleiskuvan, jonka avulla tehdä viestinnästä yksilöllisempää ja kontekstiin perustuvaa.

  Mahdollisuus seurata ja analysoida sähköpostimarkkinoinnin suorituskykyä yhdessä paikassa auttaa optimoimaan strategiaa jatkuvasti parempien tuloksien saavuttamiseksi.

Tehosta asiakashallintaa keskitetyn sähköpostimarkkinoinnin avulla  

Aina asiakkaan ymmärtämisestä ja tiimien yhteensovittamisesta merkityksellisen viestinnän tuottamiseen kaikissa vaiheissa, tarjoaa kattava sähköpostien integrointi webCRM:ssä useita tärkeitä etuja:

  • Täydellinen näkyvyys: Jokainen asiakaskorttia käyttävä tiimin jäsen voi tarkastella koko sähköpostihistorian. Tämä näkyvyys on mittaamattoman arvokasta, erityisesti jos ensisijainen yhteyshenkilö ei ole käytettävissä, missä tapauksessa kuka tahansa tiimin jäsenistä voi ottaa ohjat ja jatkaa viestintää sujuvasti.
  • Paranna asiakaskokemusta: Kun koko sähköpostihistoria on helposti käytettävissä, voivat tiimijäsenet tarjota vastauksia, jotka perustuvat aiempaan vuorovaikutukseen, mikä takaa viestinnän johdonmukaisuuden ja yksilöllisemmän asiakaskokemuksen.  
  • Varmista nopeat seurantatoimet: Sähköpostitse tapahtuvan follow up -viestinnän kohdalla yksittäinen myyjä voi asiakaskorttia käyttämällä helposti seurata, mitä asiakas on sähköpostiviesteissä napsauttanut. Tämä mahdollistaa asianmukaisen ja olennaiseen keskittyvän vuoropuhelun asiakkaan kanssa. 
  • Kohdistetut kampanjat: webCRM:n sähköpostimarkkinointiominaisuuksien ja asiakastietojen hyödyntäminen mahdollistaa kohdistetut kampanjat suoraan CRM:stä käsin. Rakenna segmentoituja luetteloita CRM:ään tallennettujen kriteerien perusteella ja räätälöi viestintäsi sähköpostimarkkinoinnin strategioiden tehostamiseksi.  
  • Personoi kokemus mallipohjien avulla: Lähetä sähköpostiviestejä tai tarjouksia suoraan yksilöllisen asiakaskortin kautta ja tee ammattimainen vaikutus personoitavien mallipohjien avulla.  
  • Lisää tehokkuutta: Sähköpostitse tapahtuvan vuorovaikutuksen automaattinen tallentaminen poistaa tarpeen syöttää tietoja manuaalisesti. Tämä vähentää hallintokuluja sekä vähentää riskiä, että kriittinen asiakasviestintä jää puuttumaan tai huomiotta.
  • Virtaviivaista yhteistyötä: Helppo pääsy sähköpostihistoriaan parantaa tiimin jäsenten välistä yhteistyötä. Aiemman viestinnän perusteella saadut oivallukset voivat ohjata tiimin strategiaa ja varmistaa, että kaikki ovat linjassa lähestymistavassaan asiakkaiden sitouttamiseksi.
  • Tee tietoon perustuvia päätöksiä: Kaikkien asiakkaiden sähköpostiviestinnän keskitetysti sisältävä arkisto varmistaa tietoon perustuvan päätöksenteon. Tiimit voivat nähdä nopeasti aiemman viestinnän, mikä auttaa ohjaamaan tulevia viestintästrategioita ja pitämään yhteydenpitotoimet merkityksellisinä ja oikea-aikaisina. Seuraa sitoutumista analytiikan avulla ja rakenna raportteja kampanjoiden hienosäätämiseksi. 

Tehosta sähköpostimarkkinointia  

Integroimalla sähköpostiviestinnän suoraan webCRM:ään yritykset voivat varmistaa, ettei yksikään kriittinen tieto mene koskaan hukkaan ja että jokainen asiakasvuorovaikutus hyödynnetään suhteiden parantamiseen, sähköpostimarkkinoinnin tehostamiseen ja menestyksen edistämiseen.  

Integroimalla sähköpostiviestinnän suoraan webCRM:ään yritykset voivat varmistaa, ettei yksikään kriittinen tieto mene koskaan hukkaa, ja että jokainen asiakasvuorovaikutus hyödynnetään suhteiden parantamiseen, sähköpostimarkkinointitoimien tehostamiseen ja menestyksen edistämiseen. Tämä ominaisuus yksinkertaistaa sähköpostiviestinnän hallintaa ja lisäksi auttaa tiimejä tarjoamaan huipputason asiakaspalvelua. 

Katso lisää ominaisuuksia

Ohjaustaulut ja raportointi

Muunna data helposti käyttökelpoisiksi oivalluksiksi. Rakenna drag and drop -ohjaustauluja ja laadi nopeasti raportteja varman ja johdonmukaisen päätöksenteon tueksi.  

Lisätietoja

Liiketoiminnan integraatiot

Yksinkertaista työnkulkuja integraatioiden avulla. Keskitä kaikki suosikkisovelluksesi ja tärkeimmät liiketoimintatyökalusi yhteen paikkaan, niin voit automatisoida tiedonsiirron ja yhdistää prosessit saumattomasti toisiinsa.  

Lisätietoja

Asiakastietokanta

Näe nopeasti ja kattavasti kaikki asiakasprofiilit ja -tiedot. Käytettävissäsi on aina täydellinen konteksti, jotta voit luoda yksilöllisiä ja merkityksellisiä asiakasyhteyksiä.  

Lisätietoja

 

 

Pyydä demo – ilman sitoumuksia.

PYYDÄ DEMO