Forretningsstrategi

Udvikl din forretningsstrategi med CRM

I en tid, hvor de fleste virksomheder må navigere i en hverdag præget af stor konkurrence med andre virksomheder om kunderne på et evigt omskifteligt marked, er det vigtigt at have en forretningsstrategi, der hele tiden er rettet mod at styrke virksomhedens mål om vækst, og som kan skabe den grundlæggende strategiske basis for udvikling af processer og metoder. En forretningsstrategi er et dynamisk ledelsesredskab, der kan bruges af ledelsen til at holde virksomheden på rette kurs. Samtidig er det vigtigt, at ledelsen kan omsætte strategien til konkrete metoder, der kan udføres af medarbejderne i virksomheden. En forretningsstrategi er aldrig fastlåst, og i en omskiftelig verden gælder det om at udvikle og optimere din virksomheds forretningsstrategi, så ledelsen kan være sikre på, at I arbejder mod de rigtige mål med de rette midler.

Det kræver tilstrækkelig information at vurdere, om en virksomhed opnår de ønskede mål om vækst. Og hvis virksomheden når målene, så er det nødvendigt at vide, hvad der netop har medført dette. På den anden side er det også nødvendigt at blive klogere på, hvad der har gjort at forretningsstrategiens mål ikke er blevet nået, så virksomheden kan skabe ændringer de rette steder. Den information kan et CRM-system være med til at give dig.

Prøv webCRM gratis i 14 dage

Få adgang til alle funktioner – uden installation

PRØV webCRM GRATIS I 14 DAGE

 

Dataanalyse og rapportering

Med et CRM-system som webCRM, hvor du har alle vigtige kundedata samlet et sted, og som kan integreres med blandt andet jeres økonomisystem, får din virksomhed et uvurderligt redskab til at blive klogere på jer selv og jeres kunder, og det er vigtig viden, når virksomheden skal udvikle den rette forretningsstrategi, der skaber de store linjer for virksomheden og medarbejdernes arbejde. Med webCRM kan din virksomhed få indblik i forskellige kundemønstre, der kan gøre jer klogere på jeres kunder, og hvordan de reagerer på forskellig kontakt og tilbud fra virksomheden. Med et CRM-system kan du for eksempel analysere åbningsraten af udsendte nyhedsbreve. Det giver et indblik i, hvilke kundetyper der er interesserede i bestemte produkter, og på den måde kan I blive klogere på, hvilke virksomheder I skal bruge jeres ressourcer på, når I skal sælge et bestemt produkt eller en ydelse.

En af funktionerne i webCRM er for eksempel, at systemet kan hjælpe salgsteamet med at forudsige salg og holde styr på budgetmål, og det giver et vigtigt overblik over, hvor stor en del af salgsarbejdet, der ender med at blive egentlige ordrer. Det sker gennem pipelinefunktionen, hvor den enkelte sælger i hver fase af et salg vurderer sandsynligheden for succes. Herefter laver webCRM alt dataarbejdet og sammensætter en rapport, der gør ledelsen klogere på, om der er brug for nye initiativer eller forbedrede arbejdsmetoder.

 

Målret jeres indsats

Med alle de nødvendige data for, hvor de største gevinster for virksomheden er, og hvor der bør bruges flest ressourcer for at nå forretningsstrategiens mål om vækst, bliver det også nemmere for marketingsafdelingen at lave meget bedre målrettet marketing, der rammer de rigtige kundegrupper. En god start er at opdele jeres kunder i A-, B og C-kunder, så din virksomhed får et klart overblik over, hvilke kunder, der er mest lønsomme i forhold til, hvor I får det største dækningsbidrag. Ved at integrere oplysninger fra jeres økonomisystem (ERP) i webCRM kan I nemt finde ud af, hvor der er mest profit, og hvilke kundetyper det indebærer. Når I har fundet ud af, hvilke kunder, der er mest lønsomme, er næste skridt at finde ud af, hvilke produkter disse kunder køber. På den måde kan I målrette både marketing og salgsarbejdet mod de rette kunder og sørge for, at disse kunder altid bliver prioriteret med de rette ressourcer.

Der er altså masser af svar at hente i data, så det gælder bare om at bruge den viden målrettet i jeres arbejde for kunder og fortsat vækst.