Myyntivinkkejä

Miten menestyvät yritykset käyttävät CRM järjestelmää: Myyntivihjeiden käsittely

Jokainen yritys tarvitsee uusia asiakkaita. Sekä korvaamaan poistuvia asiakkaita, että kasvattamaan omaa liiketoimintaa. Uusia myyntivihjeitä hankitaan yrityksissä monin eri tavoin. www sivustojen lomakkeilla, sähköpostimarkkinoinnilla, messuilla, mainoksilla, suomamarkkinoinnilla, kylmäsoitoilla, markkinointiautomaatiolla jne. 

 

Liidin arvo

Jokaiseen liidien hankintatapaan liittyy aina kustannus. Jokaisella myyntivihjeellä on siis hinta, kustannus, jonka yritys on maksanut myyntivihjeestä. Myös jokaisella eri lähteestä saadulla liidillä on erilaisia ominaisuuksia. Jonkun kanavan kautta saadut liidit voivat olla halpoja, mutta niistä saadaan pientä kauppaa. Jonkun toisen kanavan kautta saadut liidit voivat olla arvokkaita, mutta niistä saadaan suurempaa kauppaa. 

Liidin arvo on siis hankintakustannus, mutta myös potentiaalisen asiakkuuden elinkaaren arvo. Saatuihin liideihin kannattaa siis suhtautua vakavasti ja huolehtia siitä, että jokainen myyntivihje käsitellään asianmukaisella tavalla. 

 

Myyntivihjeiden kontaktointi

Liidi on myyntivihje. Siis vain vihje, ei vielä tilaus! Kun saamme liidin myyntiin, ensimmäinen työ on arvioida liidi. Liidin arvioinnissa selvitetään, onko liidi sellainen, että sitä kannattaa lähteä työstämään asiakkuudeksi. 

Myyntityö on kallista, eikä sellaisten liidien kanssa kannata työskennellä, jotka eivät johda kauppoihin tai eivät muutoin vastaa yrityksen tavoitteita. Tässä on siis kyse omien resurssien maksimoinnista. 

 

Pidä lupauksesi

Suurin syy siihen, että myyntivihjeistä ei synny asiakkuuksia on yleensä kontaktoinnin heikkous. Joko kontaktoidaan asiakasta väärään aikaan tai mikä pahempaa, ei kontaktoida ollenkaan. 

Tehtävien hallinnalla pidät jokaisen asiakkaasi tiukasti otteessasi, On sitten kysymys kontaktoinnista kuukausien kuluttua tai tänään klo 14.00. Vain pitämällä lupauksesi voit lunastaa asiakkaan lojaalisuuden ja jatkuvan asiakassuhteen. 

 

Tietojen hyödyntäminen

Myyntivihjeet ovat siis arvokkaita. Jos kaikesta tekemästäsi työstä huolimatta et tällä kertaa saanut asiakassuhdetta syntymään, tallentamasi asiakastiedot ovat yrityksesi käytettävissä. Tunnet nyt avainhenkilöt, sinulla on tarvittavat kontaktointitiedot, kuten puhelinnumerot ja sähköpostit, asiakkaan osoitteet ja luokittelutiedot vaikkapa toimialat ja tuoteryhmät, joita voit asiakkaallesi myöhemmin tarjota. 

 

CRM ratkaisun hyödyt

CRM ratkaisun hyödyt myyntivihjeiden hallinnassa ovat ilmeiset. Kaikki myyntivihjeet ovat keskitetyssä järjestelmässä ja niitä käsitellään sovituilla pelisäännöillä. Myyjät kykenevät hoitamaan myyntivihjeiden soitot ja tapaamiset ajallaan. Liiketoiminnan johto saa tietoja siitä, mihin markkinointikanaviin kannattaa panostaa. Myyntivihjeistä kerätty arvokas tieto on  myöhemminkin markkinoinnin ja myynnin käytettävissä.