CRM-järjestelmä

Miten edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä?

Nykyään asiakkailla on suuret odotukset ja he haluavat laatua ja täsmällisiä toimituksia.
Yhteistyökumppaneiden ja palveluntuottajien on siis tehtävä kaikkensa täyttääkseen nykyisten asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden vaatimukset. Ja toisaalta pidettävä omien työntekijöidensä tiimihenki hyvänä ja tuottavuus parhaalla mahdollisella tasolla.

Onneksi on olemassa hyviä työkaluja tämän saavuttamiseksi.


CRM voikin olla paras (ja kustannustehokkain) apu helpottamaan rutiinitöitä ja lisäämään yhteistyötä tiimissäsi. CRM antaa hallinnan omaan työhön, mahdollisuuden delegoida tehtäviä sekä helpon ja turvallisen tavan jakaa tietoja kollegoiden kesken.

Miksi yhteistyö on niin tärkeää?
Tiimin pitäisi

  • Löytää helposti oikeaa ja ajantasaista tietoa, kun asiakas ottaa yhteyttä.
  • Pystyä vastaamaan asiakaskohtaisiin kysymyksiin esimerkiksi erikoishinnoitteluihin liittyen.
  • Nähdä meneillään olevat myyntimahdollisuudet ja niiden sisältö.
  • Nähdä yhteenveto asiakkaan aiemmista tilauksista, myös rivitasolla.
  • Saada tietoa avointen tukitapausten tilasta ja myös niiden historiasta.
  • …Ja paljon muuta!


Sanotaan, että jopa 40 prosenttia työntekijöiden tuottavuudesta menetetään liian suppean tiedon sekä sen takia että tietoa joudutaan etsimään monesta eri paikkaa.

Asiakaskokemus on tärkeä osa brändiä tuotteen ja hinnoittelun lisäksi.

Haluatko kokeilla miten CRM voisi auttaa sinua ja tiimiäsi?
Voit testata webCRM:ää 14 päivän ajan veloituksetta ja sitoutumatta mihinkään täältä.