CRM-järjestelmä / Myynnin hallinta

CRM on yrityksen toimintatapa, jolla hoidetaan olemassaolevia asiakkaita ja hankitaan uusia asiakkaita. Pilvipalveluiden kehittymisen myötä asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmä on muuttumassa osaksi yrityksen kokonaistietojärjestelmää. Kun organisaation muut käyttäjäryhmät ovat riippuvaisia CRM järjestelmän tiedoista, on syytä pitää huolta muutamista tärkeistä asioista. Ensimmäinen tarkasteltava asia on järjestelmän käyttöaste.

Kun kohtaat tilanteen, jossa järjestelmän käyttöaste on heikko, on syytä tarkastella käyttäjien käyttötapaa. Kaikkien käyttäjien ei ole tarkoitus käyttää järjestelmää päivittäin.

Näitä käyttäjiä voivat olla esim. Tuotannon suunnittelijat, jotka saavat järjestelmästä vaikkapa myynnin ennusteita. Heidän tehtävänsä on käyttää CRM järjestelmän tietoja tuotannon ennakkosuunnitteluuun, jolloin voidaan arvioida tulevaa kapasitettitarvetta mahdollisesti kuukausia  eteenpäin.

Toinen käyttäjäryhmä, joka ei käytä järjestelmää päivittäin on esim. taloushallinto, joka yrityksen toimintatavoista riippuen käyttää CRM järjestelmän dataa omiin tarpeisiinsa, kuten kassavirran ennustamiseen jne.

Sellaiset käyttäjät, jotka ovat jatkuvasti asiakkuuksien kanssa tekemisissä, käyttävät järjestelmää päivittäin omien kontaktiensa hoitamiseen, asiakastapaamisten hoitamiseen, myyntimahdollisuuksien työstämiseen, tarjousten käsittelyyn ja uusasiakashankintaan jne. Tämän käyttäjäryhmän käyttö on oleellista, koska muu organisaatio on usein riippuvainen heidän järjestelmään tallentamastaan datasta.

Näiden käyttäjien osalta CRM järjestelmän käyttö ei ole vapaaehtoista. Johdon tehtävä on huolehtia siitä, etä käyttäjät saavat tarvittavan koulutuksen ja ohjauksen järjestelmän käyttöön. CRM ratkaisu on tietojärjestelmä, joka on usein liitettynä yrityksen muihin tietojärjestelmiin ja käyttäjillä tulee olla ymmärrys kokonaisuudesta ja siitä mihin kaikkeen heidän toimintansa vaikuttaa.

Seuraa meitä vaikkapa LinkedIn:issä. Saat uutta hyödyllistä tietoa, jolla voit parantaa omaa toimintaasi.