Nye kontakter ved fingertuppene

webCRM gjør det mulig å integrere markedsdatabasen Bisnode. Det gjør jakten på nye potensielle kunder mer effektiv. Bruk f.eks. kunnskapen om de eksisterende kundene deres til å finne nye emner med samme profil. Bisnode kan også hjelpe dere med å sikre at informasjonen om nye kunder blir korrekt og fullstendig. Når markedsdataene er integrert i webCRM, krever det bare noen få klikk.

Bisnode Basis

3.120 NOK/år

3.120 NOK/år

Lag enkeltoppslag av virksomhetsdata direkte i webCRM. Tast inn f.eks. firmanavn, tlf. eller org.nr. og se firmaer som matcher ditt søk. Deretter kan du opprette eller oppdatere virksomheten.


Gratis for brukere
av Enterprise-pakken.

Prisen gjelder for brukere av Starter eller SMB-pakken.

Bisnode Sølv

6.600 NOK/år

6.600 NOK/år

Gjør søk ut fra geografi, bransjekoder, antall ansatte, selskapsform osv., og importer direkte i ditt webCRM-system. Deretter kan du auto-opprette aktiviteter og ringelister til selgerne. (Inkl. funksjoner i Basis)


Tilbud: 5.500 NOK/år ved bestilling av 3 år.

Prisen gjelder for maks. 20 brukere. Har dere flere brukere ta kontakt.

BISNODE GULL

9.600 NOK/år

9.600 NOK/år

Gjør søk ut fra regnskapsdata og finn firmaer med en viss omsetning. Finn nøkkelpersoner ut fra jobbfunksjon og gjør målrette buskaper til utvalgte personer. (Inkl. funksjoner i Basis og Sølv)


Tilbud: 8.000 NOK/år ved bestilling av 3 år.

Prisen gjelder for maks. 20 brukere. Har dere flere brukere ta kontakt.

Max. overførsler

Enkeltopslag

Max. 50.000

Max. 100.000

Firma, org.nr., adresse, web, tlf.nr./fax

checkmark icon
checkmark icon
checkmark icon

Ukentlig oppdatering av data

checkmark icon
checkmark icon
checkmark icon

Segmentutvalg og import

checkmark icon
checkmark icon
checkmark icon

Generering av ringelister

checkmark icon
checkmark icon
checkmark icon

Lenke ringelister til kampanjer – forutsatt tilvalg av kampanjemodul

checkmark icon
checkmark icon
checkmark icon

Søk i Bisnode-databasen

checkmark icon
checkmark icon
checkmark icon

Detaljerte firmaopplysninger – bl.a. ansatte, bransje, selskapsform

checkmark icon
checkmark icon
checkmark icon

Rabatt på datavask

checkmark icon
checkmark icon
checkmark icon

TDC-ID/P-nr.

checkmark icon
checkmark icon
checkmark icon

Kontaktperson basert på jobbfunksjon – enkeltoppslag og segmentutvalg

checkmark icon
checkmark icon
checkmark icon

Bisnode Basis

3.120 NOK/år NOK

Lag enkeltoppslag av virksomhetsdata direkte i webCRM. Tast inn f.eks. firmanavn, tlf. eller org.nr. og se firmaer som matcher ditt søk. Deretter kan du opprette eller oppdatere virksomheten.


Gratis for brukere
av Enterprise-pakken.

Prisen gjelder for brukere av Starter eller SMB-pakken.

Max. overførsler

Firma, org.nr., adresse, web, tlf.nr./fax

Ukentlig oppdatering av data

Bisnode Sølv

6.600 NOK/år NOK

Gjør søk ut fra geografi, bransjekoder, antall ansatte, selskapsform osv., og importer direkte i ditt webCRM-system. Deretter kan du auto-opprette aktiviteter og ringelister til selgerne. (Inkl. funksjoner i Basis)


Tilbud: 5.500 NOK/år ved bestilling av 3 år.

Prisen gjelder for maks. 20 brukere. Har dere flere brukere ta kontakt.

Max. overførsler

Firma, org.nr., adresse, web, tlf.nr./fax

Ukentlig oppdatering av data

Segmentutvalg og import

Generering av ringelister

Lenke ringelister til kampanjer – forutsatt tilvalg av kampanjemodul

Søk i Bisnode-databasen

Detaljerte firmaopplysninger – bl.a. ansatte, bransje, selskapsform

Rabatt på datavask

TDC-ID/P-nr.

BISNODE GULL

9.600 NOK/år NOK

Gjør søk ut fra regnskapsdata og finn firmaer med en viss omsetning. Finn nøkkelpersoner ut fra jobbfunksjon og gjør målrette buskaper til utvalgte personer. (Inkl. funksjoner i Basis og Sølv)


Tilbud: 8.000 NOK/år ved bestilling av 3 år.

Prisen gjelder for maks. 20 brukere. Har dere flere brukere ta kontakt.

Max. overførsler

Firma, org.nr., adresse, web, tlf.nr./fax

Ukentlig oppdatering av data

Segmentutvalg og import

Generering av ringelister

Lenke ringelister til kampanjer – forutsatt tilvalg av kampanjemodul

Søk i Bisnode-databasen

Detaljerte firmaopplysninger – bl.a. ansatte, bransje, selskapsform

Rabatt på datavask

TDC-ID/P-nr.

Kontaktperson basert på jobbfunksjon – enkeltoppslag og segmentutvalg

Bli kontaktet av en av våre CRM-konsulenter og hør mer om hva Bisnode kan gjøre for din virksomhet.