CRM-system

På tide med et nytt CRM-system?

Det er fortsatt selskaper som bruker Excel / regneark og klarer seg greit med det for å spore kontakter og salgsdata, men de fleste selskaper har en eller annen form for et CRM-system (Customer Relationship Management) for å jobbe langsiktig på en mer strukturert måte.

Uansett kan vi konstatere at de aller fleste kunder har langt høyere forventninger til sine leverandører i dag enn for bare et år siden, og forventningene øker hver dag. Vi i webCRM mener selvfølgelig at et CRM-system skal være en selvfølge for alle selskaper, ettersom disse selskapene blir mer konkurransedyktige enn sine kolleger i bransjen med et system. CRM gjør det mulig å levere en bedre kundeopplevelse i ambisjonen om konstant å levere over forventningene til eksisterende kunder og samtidig vinne tilliten til nye potensielle kunder.

Hva er årsakene til bytte CRM-system?

Bytte av CRM-system er en prosess da man skal flytte alt fra et system til et annet. Årsakene kan være mange - her er noen signaler å holde rede på når det kan være på tide å endre CRM-systemer:

  • Altfor høye utviklings- og vedlikeholdskostnader i forhold til mengden funksjoner og funksjoner som faktisk brukes
  • CRM-systemet er lokalisert på en gammel server (på stedet) eller er utviklet av personer som ikke lenger er i selskapet
  • Konfigurasjons- og tilpasnings alternativer er begrenset i henhold til behovene og / eller blir i alle situasjoner til et kostbart CRM-prosjekt så snart noe skal opprettes, legges til, endres eller fjernes
  • Begrenset eller ingen integrasjonsmuligheter med andre systemer da det ikke er noe API
  • For tungvint å logge på og ingen muligheter for å få tilgang til informasjonen utenfor kontoret
  • Leverandøren har veldig lang responstid eller er generelt vanskelig å komme i kontakt med 

Hvilke data skal overføres til det nye CRM-systemet?

Eksisterende kunderelaterte data vil også være grunnlaget for det nye CRM-systemet. Det som ofte skjer når du endrer CRM-systemer, er at hastighet går foran kvalitet og i stedet for å kvalitetssikre eksisterende data, blir de samme dataene importert til det nye systemet som ble eksportert fra det gamle systemet. Tanken er ofte at vi tar det siden, men "siden" blir det ikke noe av og du må leve med gamle og utdaterte data.


Bortsett fra aspekten av datakvalitet, bør du inkludere relevant informasjon som:

  • Kundedata og kontaktpersoner (grunnleggende data som adresse, organisasjonsnummer, ulike segmenteringer som kategori, prisliste, status, kundetype osv. Samt telefon, e-postadresse og e-postgrupper).
  • Kundeinteraksjonsdata som aktiviteter, møtehistorikk osv.
  • Salgsdata (tilbud og fakturahistorikk, varedata, leadkilde osv.)
  • Kundeservicedata (henvendelser og støttesaker, mulig tilbakemelding osv.).

 

Vi slipper den andre delen av totalt to på en uke, så følg med!