CRM-utbildning

Därför är ett CRM-system viktigt för din verksamhet

CRM står för Customer Relationship Management – eller på svenska Customer Relationship Management – och detta är något du borde titta närmare på om du vill ha nöjda och lojala kunder som stannar hos ditt företag. Men vad är CRM? CRM går i korta drag ut på att stärka relationerna med nuvarande och potentiella kunder så att du både kan behålla befintliga kunder och värva nya. Och det gör du enklast med ett CRM-system som gör att du kan samla all viktig kunddata på ett ställe. Det ger dina anställda överblick över relevant information om kunder och det är till stor hjälp när de ska bygga upp goda och långvariga relationer med kunder.

TESTA webCRM 14 dage

70% ökar försäljningen 92% kundnöjdhet 20 000 användare världen över

 

I dag är goda relationer till kunderna viktigare än någonsin förut. I vårt globala samhälle är det stor konkurrens mellan företag som kämpar om samma kunder och som väljer och vrakar fritt mellan företag. Och när kunderna har mycket att välja på har de också större förväntningar på den verksamhet som de väljer att lägga sina pengar i. För att behålla sina kunder är det därför viktigt att hela tiden se till att kundernas förväntningar och önskemål uppfylls, och här är de goda kundrelationerna viktiga. Goda kundrelationer är av stor betydelse både för ett företags försäljning och marknadsföring, och ofta är det också mycket mer lönsamt att använda sina resurser på att se till att man har lojala kunder i stället för att spendera stora summor på att värva nya. Så det finns goda skäl att skaffa ett CRM-system som hjälper dig att skapa goda kundrelationer.

Sätt fokus på huvuduppgiften med ett CRM-system

Ett CRM-system är ett bra verktyg när ditt företag vill förbättra sina viktiga kundrelationer, men vad kan ett CRM-system göra mer specifikt? Ett CRM-system är ett verktyg som kan spara, strukturera, analysera, presentera och dela viktig kunddata. Med ett CRM-system kan du samla all kunddata på ett ställe, vilket gör det lättare för dina anställda att arbeta effektivt för att skapa goda och långvariga kundrelationer. 

När du väljer ett CRM-system finns det många olika fördelar att hämta när det gäller allt från försäljning, marknadsföring, kundservice, analys och administration. Ett CRM-system spänner brett och gör att du kan samla många funktioner på ett ställe, och därför anser vi att det är en stor fördel för alla företag med kundkontakt att ha ett CRM-system. Det gör helt enkelt ditt arbete enklare och effektivare oavsett om det gäller försäljning, marknadsföring eller support. Med ett CRM-system slipper du nämligen onödigt dubbelarbete i flera program, och du kan alltid vara säker på att den viktigaste informationen är samlad på ett ställe. På så sätt kan dina anställda fokusera på sin huvuduppgift, oavsett om det är kundvård eller marknadsföring av produkter.

Ökad försäljning och riktad marknadsföring

Med ett CRM-system har du det perfekta verktyget för att öka försäljningen i din verksamhet. Att ha all viktig kundinformation samlad på samma ställe gör det möjligt att generera massor av kunskap som kan göra dig klokare på dina kunder. Denna information gör det enkelt att kontakta kunderna vid rätt tidpunkt och med rätt kommunikation så att ditt företag kan öka försäljningen. Med ett CRM-system kan alla berörda anställda hänga med i vad som händer i de enskilda kundärendena eftersom alla anteckningar, dokument, möten, deadlines och annan viktig information samlas i systemet. Detta innebär att det blir lättare att samordna era insatser så att det inte uppstår situationer där exempelvis två leverantörer kontaktar samma kund. Med ett enkelt och säkert utbyte av information – både mellan olika avdelningar och internt i teamen – är det också mycket mindre risk att viktig information går förlorad. 

Och det är inte bara i försäljningen du kan du uppleva den positiva effekten av ett CRM-system. Med CRM-lösningar blir det också mycket lättare för marknadsavdelningen att rikta kampanjer och marknadsföring till relevanta kunder. Ett CRM-system kan nämligen också ge dig insikt i vilka kunder som har störst vinstpotential så att du kan använda dina resurser där det finns störst möjlighet för vinst. Och när du vet var du ska lägga dina krafter har systemet även de rätta verktygen för att öka interaktionen med kunderna. Genom CRM-systemet kan du i själva verket skicka ut riktade e-postmeddelanden och nyhetsbrev till definierade kundsegment. 

Vare sig det sker genom försäljning eller marknadsföring är CRM-systemet utformat för att hjälpa dig skapa starka och varaktiga kundrelationer. Dessutom finns det för de flesta företag samtidigt vinster både när det gäller ekonomi och tid.

TESTA webCRM 14 dage

70% ökar försäljningen 92% kundnöjdhet 20 000 användare världen över

 

Använd CRM-systemet för utvärdering och rapportering

När all viktig information samlas i samma system ger det ditt företag möjlighet att få massor av nyttig kunskap. Ett CRM-system kan analysera kunddata och generera rapporter som exempelvis kan göra dig klokare avseende affärsmöjligheter, kundbeteendemönster och säljteamets resultat. Det är nästan bara fantasin som sätter gränser för vad som kan genereras av rapporter som gör dig klokare på både dina kunder och dig själv. 

Förutom att ditt företag i mycket högre grad kan rikta in sina säljinsatser genom att lära sig om sina kunder får du med rätt CRM-system också bättre möjlighet att ge bra support. Med systemet kan supportteamet nämligen enkelt standardisera kundsupporten så att man alltid följer upp öppna ärenden och kunderna får den hjälp och service de behöver.