CRM-utbildning

24 fördelar med CRM

1. Ta kontroll över din kunddata

I webCRM har du alla dina kunddata samlade på ett ställe online, där det alltid går att komma åt dem. Uppdragshantering, överblick över möten, offerter, översikter, order och personliga relationer är klassisk CRM, och det får du levererat på ett enkelt och överskådligt sätt i vårt CRM-system. Du kan anpassa systemet baserat på användarnivå, så att du ser vad som är relevant för just dig när du loggar in.

Ge säljteamet det verktyg de behöver för att samla information om era kunder på ett ställe. På så sätt kan de koncentrera sig på det de gör bäst, nämligen att skapa starka kundrelationer.

2. Öka din försäljning

Kanske det mest välkända användningsområdet, men hur fungerar det egentligen? Med webCRM får du reda på hur stor del av försäljningsarbetet i ditt team som leder till ordrar. Ledningen och produktionen behöver löpande få svar på den frågan för att tillsammans med sina säljare prioritera och effektivisera arbetet.

Detta fokus är vi glada över och det är tydligen våra kunder också för idag har vi över 20 000 användare världen över och 70 procent av dessa upplever en ökad försäljning efter dagen de blev kund hos oss

3. Få full insyn i uppgifter och kontakter

Med webCRM glömmer du aldrig mer att följa upp. Det kommer ingen annan av dina kollegor heller göra. webCRM samlar nämligen alla viktiga arbetsuppgifter på startsidan hos varje användare. Det är lätt att skapa nya uppgifter – både för dig själv och andra i ditt team.

 Alla uppgifter/kontakter som genomförs loggas, vilket ger en snabb inblick i vad statusen är för kunden. Med hjälp av loggningsfunktionen är det till exempel möjligt att göra en notering om att ”kunden har tackat ja till offerten per e-post” och samtidigt länka till själva e-posten. Det ger en enkel och snabb överblick.

4. Analysera data

Din kunddatabas innehåller värdefull kunskap. Finns det till exempel ett mönster för de kunder som lämnar er? Vilken säljare är bäst på att sälja till en viss industri?

Det och mycket mer kan du snabbt och enkelt ta fram i webCRM med rapporter och grafer som du kan presentera på säljmötet.

5. Segmentera dina kunder

Ett måste för ökad försäljning och inte minst merförsäljning idag!

Du kan använda all data i webCRM för att segmentera och kategorisera dina kunder för nästan vilket ändamål som helst.

Det kan till exempel vara för ett email som du vill skicka ut till alla kunder som ni inte varit i kontakt med på över ett år. När det är dags att följa upp på kunden kan den enskilda säljaren se exakt vilken del av budskapet som kontaktpersonen har klickat på i mejlet. Det gör samtalet med kunden mer relevant och målinriktat.

6. Använd grafer och dashboards för att visualisera resultaten

Vad är målet och hur långt har vi kvar för att nå dit? Att presentera dina nyckeltal i diagram på en stor skärm skapar motivation bland teamet. 

Men det behöver inte bara vara säljmålen som visualiseras. Det är också vanligt att visa den samlade statusen för supportärenden eller andra mätbara parametrar.

Det hela ger en bra överblick – utan oändliga uppdateringar av Excel-ark.

7. Designa PDF- och e-postmallar med sammanfogningsfält

Det vill säga att du kan kombinera t.ex. mottagarens namn, snygga produktbilder, rätt priser och den enskilde säljarens signatur i dina mallar. Du kan givetvis använda det material som redan finns i ditt affärssystem.

Ge nyhetsbreven, offerterna och dokumenten som ni använder i försäljningen ett enhetligt och professionellt utseende. Designa era egna e-post- och PDF-mallar i webCRM, så blir vardagen lite enklare.

8. Importera data från Excel

Den här fördelen handlar inkluderar mer än bara er kunddata. Det kan också vara nya produkter från leverantören, resultatet från en konferens eller en effektiv ringlista.

webCRM är öppet för all nya data som kan hjälpa dig och ditt team. Vid större eller mer komplexa uppgifter hjälper webCRM dig gärna med konsulttjänster för import av data.

9. Utnyttja data från ditt befintliga ekonomisystem (ERP) 

Det finns många fördelar med att integrera webCRM med ert ERP-system, som Fortnox, C5 eller NAV. När ni regelbundet synkroniserar information mellan systemen slipper ni en massa dubbelarbete. En ny kund behöver t.ex. bara läggas in en gång. När du eller en kollega ska skapa en offert kan ni göra det med fullt uppdaterade artiklar från ert ERP-systemet med rätt priser, standardrabatter och valutaberäkning. webCRM ger naturligtvis även insyn i lagernivåerna, så att ni alltid kan hålla vad ni lovar. När offerterna väl blir fakturor kan de också ses på kundkortet.

Det hela ger en överblick och effektivisering som är svår att överträffa.

10. Tilldela olika åtkomstbehörigheter till dina användare

Den här fördelen är viktig, för det finns inget värre än när data blir raderad av misstag.

Därför är det viktigt att bestämma: Vem i ditt säljteam ska ges behörighet att importera eller radera data? Ska alla kunna se varandras försäljningssiffror? Vem ska kunna ändra i en budget?

Kompetenser, graden av konfidentialitet och ansvarsområden skiljer sig från person till person. I webCRM kan ni därför ha flera olika behörighetsnivåer än bara ”administratör” och ”användare”. Med hjälp av användargrupper och åtkomstnivåer kan du se till att alla i ditt team får en profil som passar deras behov – varken mer eller mindre.

11. Håll kontakten med dina kunder direkt via ditt CRM

För du kan boka möten med dina kunder direkt i webCRM och synkronisera mot er vanliga kalender. Och det fungerar naturligtvis också åt andra hållet - när dina kollegor går in på ett kundkort, kan de alltså se om du har ett möte med kunden. På så sätt ger webCRM extra överblick – utan dubbelarbete.

Kalendern i webCRM gör det också lättare att se vilka kollegor som är lediga. Det gör det möjligt att boka möten åt andra.

12. Få tillgång till dina kontakter överallt

Synkroniserar du din mobil med kalendern och kontaktboken får du även tillgång till alla telefonnummer som finns i webCRM när du är på språng.

Detta gäller även alla de kundkort som finns i webCRM. Det innebär att all information är tillgänglig när du till exempel ska skriva till en kund från ditt vanliga e-postprogram.

13. Skapa och anpassa fält efter dina behov 

Detta är så otroligt viktigt i ett crm-system. Det är faktiskt anledningen till varför webCRM skapades i första hand - för att de system som fanns tillgängliga på marknaden inte var tillräckligt anpassningsbara. Så våra ägare bestämde sig för att skapa ett system, med kundernas behov i fokus.

Börja med det mest nödvändiga, därefter kan du lägga till fält, ändra fältnamn eller innehåll i rullgardinsmenyerna. Du kan också lägga till avancerade funktioner i fälten – som beräkningar eller bestämda valmöjligheter i rullgardinslistor.

14. Få försäljningsprognoser och håll koll på budgetmålen

Hur stor del av försäljningsarbetet leder till ordrar? Ledningen och produktionen behöver löpande få svar på den frågan.

webCRM utför automatiskt beräkningar med hjälp av pipeline-funktionen. I varje fas av försäljningen bedömer den enskilde säljaren sannolikheten för framgång i en potentiell försäljning. Därefter tar webCRM hand om räknearbetet och skapar en rapport. Det är alltså slut med de oändliga uppdateringarna av Excel ark. Budgetfunktionen i webCRM använder sig också av beräkningarna. Det gör att du kan reagera i tid om ditt team ligger efter budgetmålen.

15. Använd flera språk och valutor 

Ordrarna kommer in från Tyskland, Sverige och andra länder. Priserna från leverantören är i dollar och er pipeline och budgetmål är i svenska kronor. Det blir snabbt komplicerat att hantera försäljningen till flera länder. 

webCRM inkluderar därför valuta i alla funktioner. Valutafunktionen och ERP-integrationen garanterar att du aldrig behöver lägga energi på valutaberäkningar.

Har ni anställda som sitter i andra länder eller utländska säljare hos er? Inga problem. webCRM kan nämligen ställas in på mer än 10 olika språk.

16. Skicka SMS och ring via IP-telefoni direkt från kundkortet

Att skicka sms och ringa via IP-telefoni direkt från kundkortet effektiviserar ditt arbete.

Till exempel, när en kund ringer in känner webCRM igen telefonnumret och med ett enda klick kan du visa kundkortet på skärmen. När du sedan ska "ringa ut" räcker det att klicka en gång på numret för att ringa.

Med vårt system kan du också skicka textmeddelanden till en klient eller till ett helt segment med mottagare – till exempel en ”dagen före”-påminnelse inför ett event.

17. Produkter och produktlinjer för att skapa offerter

 Produktdatabasen i webCRM samlar nämligen all information om dina produkter och tjänster. Oavsett om det handlar om maskiner eller rådgivning är det en fördel för ditt säljteam att känna till alla detaljer. Det ordnar vi.

Produktdatabasen gör det också enkelt att skapa offerter och när det är dags för merförsäljning kan kunskap om tidigare köp skapa den perfekta ringlistan. Ni kan naturligtvis synkronisera produktdatabasen med ert ERP-system eller importera produktinfo från ett Excel-ark.

18. Håll kontakten med kunder via din hemsida

webCRM gör det möjligt att hantera registrering och avregistrering av ditt nyhetsbrev och få den uppdaterade informationen direkt in på kundkorten.

Likaså kan webCRM hantera registreringar för event, beställningar av broschyrer, ring upp mig-meddelanden och mycket annat.

Du kan också skapa en särskild undersida för en av dina kunder, där deras anställda kan se status för ert samarbete och till exempel skapa supportärenden.

19. Få leads genom att se vem som besöker er hemsida

Det är bara ett fåtal besökare på din hemsida som till slut tar kontakt med dig. Om du integrerar ditt CRM med Leadfeeder kan du kontakta dem direkt.

Den smarta programvaran samlar nämligen in information om besökarna och förser ditt säljteam med namnen på de företag som har visat intresse. Ni får också kunskap om vilka undersidor som har besökts, vilka sökord som ledde dem till just er hemsida.

20. Registrera personliga relationer i flera kundkort

Om en potentiell kund redan känner till ditt företag, din produkt eller har personliga relationer med någon av dina kollegor så ska det stå på kundkortet.

webCRM håller reda på alla viktiga relationer och gör den samlade kunskapen tillgänglig för ditt säljteam. Funktionen kan naturligtvis användas för att hålla reda på vilka som spelar golf tillsammans, men det finns också många andra nätverk och relationer som är intressanta – till exempel en kund som sitter i styrelsen för flera företag, en kund på en avdelning med relationer till systeravdelningar eller intressanta nätverk med tidigare kollegor. Ni sitter på en hel del kunskap.

De flexibla fälten i webCRM gör det möjligt att utnyttja den bättre!

21. Integrera support och följ ärenden hela vägen till mål

För bra service är den bästa grunden till merförsäljning och långsiktiga kundrelationer.

Därför har webCRM systematiserat supporten med bl.a. ett ticket-system för att säkerställa att ditt team alltid följer upp.

Samtidigt kan säljarna följa med supportärendena genom kundkortet. Här är det möjligt att registrera information om varje köp och tillhörande supporthistorik, till exempel senaste service och modellnummer.

Ett annat verktyg för att stödja modulen är en FAQ-funktion som kan användas av både support- och säljteamet. Härifrån är det möjligt att kombinera effektiva standardsvar i mejlen till kunderna.

22. Hantera event och frågeformulär från början till slut

Kurser, konferenser och seminarier är effektiva säljverktyg, men kräver också mycket resurser. Därför är det viktigt att följa upp alla affärsmöjligheter.

webCRM sätter allt detta i system – från segmentering av deltagarna till uppföljning efter event. Det ger dig mer energi över till att planera själva eventet.

På samma sätt kan ni använda webCRM för att hantera allt det praktiska när ni skickar ut enkäter. Svaren kan ni använda i det fortsatta säljarbetet.

Ni kan t.ex. sätta ihop en lista över missnöjda kunder utifrån svaren på en enkät. Eller ringa upp deltagarna i ett event för att säga tack för senast.

23. Registrera tid med ett enda klick och få allt på fakturan

Hur gör ni nu? Registreras all tid som ni lägger på support? Eller försvinner de många små uppgifterna från fakturan eller den interna tidsredovisningen?

webCRM startar tidsredovisningen för en kund eller uppgift med ett enda klick. På så sätt får du en mer rättvisande bild av tiden du lägger på en kund. webCRM har ett antal andra användbara funktioner för tidsredovisning, körsträcka och andra kostnader som är kunddrivna.

24. Planera rutten för kundbesök och kom fram i tid 

Kundadresserna i webCRM ger dig direkt tillgång till kartfunktionen på din smartphone, desktop eller i datorn. 

Du kan alltså snabbt ta reda på hur lång tid resan tar och få väganvisningar hela vägen. När du ska på flera kundbesök kan du använda funktionen för att planera bästa resvägen. webCRM sätter ut en röd prick på kartan för varje adress. Resultatet är effektivare dagar på vägarna!