Kursus for salgsledere

Salgslederkurset er for dig, der er ansvarlig for salg i virksomheden og skal være superbruger i pipeline-, budget- og tilbudsfunktionerne i webCRM.

Hvad lærer du på kurset?

På kurset for salgsledere lærer du at opsætte og bruge webCRM til at understøtte og optimere jeres salgspipeline, fra et lead kommer ind, til I lukker en ordre. På kurset vil der derudover bliver gennemgået hvordan I arbejder med budgetter, oversigter og grafer.

Det kan du, når du har været på kurset:

  • Definere niveauer i pipeline: Du lærer at lave en pipeline og definere vindsandsynlighed (hvor sikker er sælger på at hive ordren i land) og opfølgning for hvert procesniveau.
  • Oprette et budget: Du lærer at oprette budgetter for dig selv og andre, et samlet budget og budgetter for bestemte områder, brancher osv.
  • Sætte et tilbud op: Vi gennemgår, hvordan du arbejder med tilbud og hele flowet fra tilbud til ordre. Derudover også hvordan det kan integrere med jeres ERP-system.
  • Trække oversigter og grafer: Du lærer, hvordan du trækker oversigter på pipeline, ordre, budgetter, møder og aktiviteter for den enkelte sælger og samlet for jeres virksomhed.

Praktisk info

Hvor længe varer kurset? Webinaret varer 1 til 1,5 time og starter kl. 10.00. 

Hvor foregår kurset? Kurset afholdes kun online.

Hvad koster kurset? Salgslederkurset er gratis for alle vores kunder.

Forberedelse til kurset: Forud for kurset bedes du have stiftet bekendtskab med hvordan de grundlæggende datatyper oprettes i systemet: dvs. oprettelse af en organisation, person, en aktivitet og en pipeline. Disse emner gennemgås i denne playliste og er essentielle for, at du og de andre deltagere, får det maksimale udbytte med fra kurset.

Hvad ellers? Du skal have adgang til webCRM og have adgang til opsætningsmenuen (Pipeline, budgetter og oversigter). For de fleste vil det være minimum adgangsniveau 80.